Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Logistiikka-alan opiskelija istuu trukin kyydissä ja kuuntelee opettajan antamaa palautetta ajoharjoituksesta.

Logistiikka yhteishaussa

Logistiikka yhteishaussa – logistiikan perustutkinto

Yhteiskunta ei pyöri ilman logistiikka-alan taitavia ammattilaisia. Logistiikan työtehtävissä liikutetaan, varastoidaan ja toimitetaan tavaraa ja raaka-aineita asiakkaille. Alan työtehtävät sopivat vastuullisille sekä itsenäistä ja liikkuvaa työtä arvostaville henkilöille. Logistiikka-alan perustutkinnon opiskelijat valitsevat opintojen alun jälkeen suunnakseen varastohoitajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tai linja-autonkuljettajan opinnot.

Palvelulogistiikkatyöntekijä eli varastonhoitaja

Palvelulogistiikkatyöntekijällä eli varastonhoitajalla on kokonaisuus halussa. Koulutus sopii henkilöille, joita kiinnostaa sisälogistiikan työtehtävät, kuten tavaran vastaanottoon, säilytykseen, keräilyyn ja lähetykseen liittyvät tehtävät. Lisäksi palvelulogistiikkatyöntekijä osaa käyttää varaston tai terminaalin tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Varastonhoitajan koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa materiaalivirtaan liittyvissä työtehtävissä. Koulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoituksia ja työpaikalla oppimista. Tehtävässä toimiminen edellyttää myös asiakaspalveluosaamista.

Koulutuksessa opit mm.:

harmaa viiva

Yhdistelmäajoneuvon / kuorma-autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinnon suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja tekee monipuolista asiakaspalvelutyötä. Kuljettajana tehtäviin sisältyvät tavaroiden, tuotteiden ja raaka-aineiden kuljettaminen asiakkaalle. Koulutuksessa käytetään oppilaitoksen nykyaikaista teknologiaa ja uudenaikaista kalustoa ja yhdistelmäajoneuvoja. Kuljettajakoulutuksen yhteydessä suoritetaan alan vaadittavat pätevyydet, kuten C- tai CE-ajokortin.

Koulutuksessa opit mm.:

harmaa viiva

Linja-autonkuljettaja

Linja-autonkuljettajat toimivat henkilöliikenteen erilaisissa työtehtävissä. Koulutuksen yhteydessä opiskellaan tutkintoon vaadittavat taidot ja ammattiosaaminen linja-autonkuljettajan tehtäviin. Opintojen yhteydessä suoritetaan linja-auton ajokortti ja henkilöliikenteen ammattipätevyys, joka vaaditaan nykypäivänä kaikilta ammattikuljettajilta. Linja-autonkuljettajat toimivat vastuullisissa kuljetustehtävissä reitti- tai paikallisliikenteessä. Työssäsi voit painottua myös tilausliikenteen ajoihin. Linja-autonkuljettaja on parhaimmillaan asiakaspalvelutyössä.

harmaa viiva

Logistiikka-alan terveydentilavaatimukset

Logistiikka-alan koulutuksissa terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät rajoitteet saattavat vaikuttaa opiskelijaksi valitsemiseen (SORA-lainsäädäntö).

harmaa viiva

Kysy lisää logistiikkakoulutuksesta