Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Koulumessin valoisa lasiseinäinen kokoustila Taitajankadulla.

Päätöksenteko

Salon seudun koulutuskuntayhtymän päätöksenteossa on kaksi tasoa, luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.

Luottamushenkilöstöorganisaatioon luetaan valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta sekä hallituksen perustamat toimikunnat. Luottamushenkilöorganisaatiot valitaan jäsenkuntien kunnallisvaalikautta vastaavaksi ajaksi.

Henkilöstöorganisaatio vastaa toiminnan johtamisesta, ammatillisen toisen asteen opetuksen sekä siihen liittyvien tukipalveluiden tuottamisesta. Henkilöstöorganisaation tehtävänä on kuntayhtymän johtajan johdolla toteuttaa valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Jotta henkilöstöorganisaatio voi toteuttaa sille asetetut tehtävät on valtuusto hallintosäännön avulla jakanut valtaa viranhaltijoille.

Luottamushenkilöorganisaatiot

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoilla on itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan kuin hallintosäännössä määrätään. Kuntalain (410/2015) mukaisesti kuntayhtymä julkaisee viranhaltijapäätökset, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, julkisessa tietoverkossa muutoksenhaun ajan.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtoryhmä. Vasemmalta rehtori Anne Bragge, henkilöstöpäällikkö Kirsi Pitkänen, kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, talousjohtaja Heidi Wihlman-Niinikoski ja hallintosihteeri Saija Välikangas. Kuvasta puuttuu Riikka Riihimäki.

Nähtävänä olevat viranhaltijapäätökset

SSKKY/VHP/72/2024 Irtaimen omaisuuden poisto 6/2024(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 26.6.-18.7.2024

SSKKY/VHP/79/2024 Opiskelijavalinnat, Opintopolku(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 24.6.-16.7.2024 (liite ei jukinen, valituille lähetetty tieto henkilökohtaisesti)

SSKKY/VHP/80/2024 Opiskelijavalinnat, varasijoilta valitut(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 24.6 – 16.7.2024 (liite ei julkinen, valituille tieto lähetetty henkilökohtaisesti)

SSKKY/VHP/82/2024 Tutkimuslupa ”Lähihoitajaopiskelijoiden lääkelaskuosaamisen tutkimus”(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 24.6.-15.7.2024

SSKKY/VHP/83/2024 Yleiskaapelointimittarin hankinta(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 24.6.-16.7.2024

SSKKY/VHP/84/2024 Litiumakkujen paloturvalliset latauskaapit(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 26.6.-18.7.2024

SSKKY/VHP/85/2024 Model hankeen aloittamispäätös(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 26.6.-18.7.2024

Hankintapäätös 165531 Aurinkosähkövoimala Taitajankatu 6(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 26.6.-18.7.2024

SSKKY/VHP/1/2024 Päätös vahvistetaan AMO Opiskeluhuoltosuunnitelma, nähtävänä 8.-29.1.2024

SSKKY/VHP/2/2024 Päätös vahvistaa AMO tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, nähtävänä 8.-29.1.2024

SKKY/VHP/3/2024 Päätös vahvistaa AMO kurinpitokeinot ja menettelytavat ohje, nähtävänä 12.1.-2.2.2024

SSKKY/VHP/4/2024 Päätös tutkimusluvan myöntämisestä, nähtävänä 11.1.-1.2.2024

SSKKY/VHP/5/2024 Päätös Osaamista ukrainalaisille hankkeen aloittamisesta ja vastuista, nähtävänä 12.1.-2.2.2024

SSKKY/VHP/6/2024 Päätös SSKKY ja Valmet automotive yhteistyöstä, nähtävänä 19.1.- 9.2.2024

SSKKY/VHP/7/2024 Päätös hankinnasta Yhteistyösopimukseen liittyen, nähtävänä 19.1.-9.2.2024

SSKKY/VHP8/2024 Päätös tutkimusluvan myöntämisestä liittyen kuljettajakoulutukseen, nähtävänä 19.1.-9.2.2024

SSKKY/VHP/9/2024 Päätös KJP käyttösuunnitelmasta sekä vastuuhenkilöistä, liite, nähtävänä 1.2.-22.2.2024

SSKKY/VHP/10/2024 Päätös AMO käyttösuunnitelmasta sekä vastuuhenkilöistä, l(siirryt toiseen palveluun)iite(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 1.2.-22.2.2024

SSKKY/VHP/11/2024 Päätös tutkimusluvan myöntämisestä, nähtävänä 1.2.-22.2.2024

SSKKY/VHP/12/2024 Opiskelijakunta Sauruksen hallituksen nimeäminen, nähtävänä 8.2-1.3.2024

SSKKY/VHP/14/2024 Päätös digikyvykkyyden kehittäminen hankkeen aloittamisesta ja vastuista, nähtävänä 8.2.-1.3.2024

SSKKY/VHP/15/2024 Päätös Strapetsi-hankkeen aloittamisesta ja vastuista, nähtävänä 8.2.-1.3.2024

SSKKY/VHP/17/2024 Päätös hävitysluettelosta 2024, Liite 1, Liite 2, nähtävänä 22.2.-15.3.2024

SSKKY/VHP/18/2024 Päätös pikkubussin hankinnasta logistiikan käyttöön, nähtävänä 22.2.-15.3.2024

SSKKY/VHP/19/2024 Päätös pikkubussin hankinnasta maarakennuksen käyttöön, nähtävänä 1.-21.3.2024

SSKKY/VHP/20/2024 Päätös liittyä Hanselin kilpailutukseen tankkaukset öljy-yhtiöiden maksukorteilla, nähtävänä 1.-21.3.2024

SSKKY/VHP/21/2024 Hankintapäätös tietokoneiden käyttöasteseurannasta, nähtävänä 1.-21.3.2024

SSKKY/VHP/22/2024 Tutkimuslupa, ”tiedolla johtamisen itsearviointi”, nähtävänä 1.-21.3.2024

Hankintapäätös_Katsastuspalvelut, nähtävänä 1.-21.3.2024

SSKKY/VHP/24/2024 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 11.3.-5.4.2024

SSKKY/VHP/25/2024 Käsi- ja taideteollisuusalan jaoston uusi kokoonpano, nähtävänä 11.3.-5.4.2024

SSKKY/VHP/28/2024 Pesulapalvelut, nähtävänä 12.3.-5.4.2024

SSKKY/VHP/31/Yhdistelmäuunin hankinta, nähtävänä 28.3.-18.4.2024

SSKKY/VHP/33/2024 Tutkimuslupa Kopiosto, nähtävänä 25.3.-18.4.2024

SSKKY/VHP/36/2024 Haku- ja valintakriteerit at ja eat, LIITE, nähtävänä 11.4.-2.5.2024

SSKKY/VHP/38/2024 Irtaimen omaisuuden poisto 4/2024, nähtävänä 11.4.-2.5.2024

SSKKY/VHP/39/2024 Kuntosalilaitteet, nähtävänä, 11.4.-2.5.2024

SSKKY/VHP/40/2024/ Hiusalan jaoston nimeäminen, nähtävänä 11.4.-2.5.2024

SSKKY/VHP/41/2024 Perustutkintojen haku- ja valintakriteerit, Liite, nähtävänä 11.4.-2.5.2024

SSKKY/VHP/42/2024 Rakennus- LVI ja pintakäsittely jaoston nimeäminen 2021-2025, nähtävänä 19.4.-10.5.2024

SSKKY/VHP/43/2024 Tilojen lyhytaikainen vuokraus, nähtävänä 19.4.-10.5.2024

SSKKY/VHP/44/2024 Irtaimenomaisuuden poisto, nähtävänä 26.4.-18.5.2024

SSKKY/VHP/45/2024 Kone- ja tuotantotekniikan jaoston kokoonpano, nähtävänä 26.4.-18.5.2024

SSKKY/VHP/46/2024 Päätearkiston hävitysluettelo 2/2024, LIITE 1, nähtävänä 26.4.-18.5.2024

SSKKY/VHP/48/2024 Irtaimen omaisuuden poisto 5/2024, nähtävänä 23.5.-12.6.2024

Hankintapäätös / Rakennuskelain teknisen suunnittelu opetukseen, nähtävänä 23.5.-12.6.2024

Hankintapäätös / Hyvoninkadun patteriverkoston perussäätö, nähtävänä 23.5.-12.6.2024

Hankintapäätös / Taitajankatu 6 IV-putkiston nuohous, nähtävänä 23.5.-12.6.2024

SSKKY/VHP/49/2024 Äidinkielen päätoimisen tuntiopettajan valinta, muutoksehaku ohje, nähtävänä 30.5.-19.6.2024

SSKKY/VHP/50/2024 Soralavan hankinta, nähtävänä 30.5.-19.6.2024

SSKKY/VHP/51/2024 Yhdistelmäkone, nähtävänä 30.5.-19.6.2024

SSKKY/VHP/71/2024 Kassavarojen sijoittaminen, nähtävänä 30.5.-19.6.2024

SSKKY/VHP/78/2024 Suorahankintapäätös asianhallintajärjestelmän laajennuksesta, muutoksenhakuohje, nähtävänä 6.6.-24.6.2024

SSKKY/VHP/1/2023 ADAS tutka- ja kamerajärjestelmien kalibrointilaitteiston hankintapäätös, nähtävänä 5.-26.1

SSKKY/VHP/2/2023 Hankintapäätös Hoiva-alan vetovoimaisuuden lisäämisen koskevassa tarjouskilpailussa, nähtävänä 10.-31.1.2023

SSKKY/VHP/3/2023 Opiskelijakunnan hallituksen nimeäminen, nähtävänä 13.1.-3.2.2023

SSKKY/VHP/4/2023 Yhdistelmäuunin hankinta, Hankintalain mukainen oikaisuvaatimus, nähtävänä 13.1.-3.2.2023

Hankintapäätös_42_2022_Pilvivarmistusratkaisu, Hankintalain mukainen oikaisuvaatimus, kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje nähtävänä 13.1.2023

SSKKY/VHP/9/2023 Tieto- ja viestintätekniikan jaoston jäsenet, nähtävänä 7.-28.2.2023

SSKKY/VHP/10/2023 Tieto- ja viestintätekniikan jaoston muutos, nähtävänä 15.2.-8.3.2023

SSKKY/VHP/12/2023 Tutkimuslupa, nähtävänä 22.2.-15.3.2023

SSKKY/VHP/13/2023 Tutkimuslupa, nähtävänä 15.3.-29.3.2023

SSKKY/VHP/14/2023 Maarakennusalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä 10-31.3.2023

SSKKY/VHP/15/2023 Tehtävien lakkauttaminen, nähtävänä 24.3.-14.4.2023

SSKKY/VHP/16/2023 Markkinointipäällikön tehtävän perustaminen, nähtävänä 24.3.-14.4.2023

SSKKY/VHP/17/2023 Myyntipäällikön tehtävän perustaminen, nähtävänä 24.3.-14.4.2023

SSKKY/VHP/18/2023 Markkinointiassistentin tehtävän perustaminen, nähtävänä 24.3.-14.4.2023

SSKKY/VHP/19/2023 Tietoarkkitehdin tehtävän perustaminen, nähtävänä 24.3.-14.4.2023

SSKKY/VHP/20/2023 Tutkimuslupa, Pedaknow, nähtävänä 18.3.-6.4.2023

SSKKY/VHP/22/2023 Ruutuvihko, nähtävänä 24.3.-14.4.2023

SSKKY/VHP/23/2023 Hävitysluettelo, Liite, nähtävänä 24.3.-14.4.2023

SSKKY/VHP/24/2023 Kaluston poisto, liite, nähtävänä 31.3.-22.4.2023

SSKKY/VHP/25/2023 Tekijöitä hoiva-alalle 2 hankkeen aloittamisesta sekä toteuttamiseen liittyvät vastuut, nähtävänä 19.4.-9.5.2023

SSKKY/VHP/26/2023 Sähköalan jaoston kokoonpano, nähtävänä 21.4-12.5.2023

SSKKY/VHP/27/2023 Tieto- ja viestintäalan jaoston kokoonpano, nähtävänä 28.4.-22.5.2023

SSKKY/VHP/28/2023 Arter IMS hankinta, nähtävänä 9.-30.5.2023

SSKKY/VHP/29/2023 Kaluston poisto 5/2023, nähtävänä 26.5-15.6.2023

SSKKY/VHP/30/2023 Tietopyyntö, nähtävänä 2.-23.6.2023

SSKKY/VHP/31/2023 Pienhankintapäätös: Konsultti- ja koulutuspalveluiden hankinta liittyen SSKKY:n eettisten ohjeiden laatimiseen ja jalkauttamiseen sekä ilmoituskanavan käyttöönotossa avustamiseen(siirryt toiseen palveluun), nähtävänä 29.5.-16.6.2023

SSKKY/VHP/32/2023 Virkaan valinta, pintakäsittely, muutoksenhakuohje, nähtävänä 1.-16.6.2023

SSKKY/VHP/33/2023 Opiskelijavalinnat 2023 (opintopolku), nähtävänä 11.8.-1.9.2023

SSKKY/VHP/34/2023 Opiskelijavalinnat 2023 (opintopolku varasijat), nähtävänä 11.8.-1.9.2023

SSKKY/VHP/35/2023 Tutkimuslupahakemus, nähtävänä 13.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/36/2023 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 13.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/37/2023 Keittiömestarin tehtävän perustaminen, nähtävänä 14.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/38/2023 Pedagogisen johtajan tehtävän lakkauttaminen, nähtävänä 14.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/39/2023 Kuntayhtymän johtoryhmä, nähtävänä 14.6-1.8.2023

SSKKY/VHP/40/2023 Liiketoiminnan opettajan viran täyttäminen, muutoksenhaku, nähtävänä 16.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/41/2023 Liiketoiminnan opettajan viran täyttäminen, muutoksenhaku, nähtävänä 16.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/42/2023 Someron kaupungin elinvoimatyöryhmän kuntayhtymän edustajan nimeäminen, nähtävänä 14.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/43/2023 Opettajan viran täyttäminen / S2 sote, oikaisuvaatimusohje, nähtävänä 22.6.-13.7.2023

SSKKY/VHP/44/2023 Opettajan viran täyttäminen / vammais- ja sosiaalialan opettaja, muutoksenhaku, nähtävänä 22.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/45/2023 Opettajan viran täyttäminen / sosiaalialan tuntiopettaja, muutoksenhaku, nähtävänä 22.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/46/2023 Opettajan viran täyttäminen / sosiaalialan tuntiopettaja, oikaisuvaatimusohje, nähtävänä 22.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/47/2023 Apulaisrehtorin virkavalinta, oikaisuvaatimusohje, nähtävänä 22.6.-1.8.2023

SSKKY/VHP/49/2023 Irtaimen omaisuuden poisto 8/2023, nähtävänä 11.8-1.9.2023

SSKKY/VHP/51/2023 Vapaa jaksojen vahvistaminen, nähtävänä 11.8.-1.9.2023

SSKKY/VHP/52/2023 KJP Käyttösuunnitelmien hyväksyminen, LIITE, nähtävänä 15.8.-5.9.2023

SSKKY/VHP/53/2023 AMO Käyttösuunnitelmien hyväksyminen, LIITE, nähtävänä 18.8.-8.9.2023

SSKKY/VHP/55/2023 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 8.-29.9.2023

SSKKY/VHP/56/2023 Logistiikkajaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä 8.-29.9.2023

SSKKY/VHP/57/2023 Virkaan valinta, kasvatus- ja ohjausala, muutoksenhakuohje, nähtävänä 15.9.-6.10.2023

SSKKY/VHP/58/2023 Tutkimuslupa / Puhutaan elämästä päätös, nähtävänä 15.9.-6.10.2023

SSKKY/VHP/59/2023 Liiketoiminnan jaoston kokoonpano, nähtävänä 29.9.-21.10.2023

SSKKY/VHP/60/2023 Irtaimen omaisuuden poisto 10/2023, nähtävänä 17.10.-7.11.2023

SSKKY/VHP/64/2023 Vapaajaksojen vahvistaminen 2024, nähtävänä 27.10.-17.11.2023

SSKKY/VHP/65/2023 Matkailu-, ravitsemis-, ja cateringalan jaosto, nähtävänä 3.-24.11.2023

SSKKY/VHP/68/2023 POLJIN hankkeen aloitus ja vastuut/roolit määritys, nähtävänä 7.-28.11.2023

SSKKY/VHP/69/2023 Maarakennusalan jaoston nimeäminen kaudelle 2021-2025, nähtävänä 17.11.-7.12.2023

SSKKY/VHP/70/2023 Vuosityöajan vahvistaminen, nähtävänä 24.11.-15.12.2023

SSKKY/VHP/71/2023 Sosiaali- ja terveysalan jaoston kokoonpano valtuustokausi 2021-2025, nähtävänä 15.12.2023-5.1.2024

SSKKY/VHP/72/2023 Sosiaali- ja terveysalan (hoitotyö) päätoimisen tuntiopettajan valinta, muutoksenhaku, nähtävänä 30.11.- 21.12.2023

SSKKY/VHP/73/2023 Sosiaali- ja terveysalan (hoitotyö) päätoimisen tuntiopettajan valinta, muutoksenhaku, nähtävänä 30.11.-21.12.2023

SSKKY/VHP/74/2023 Hjalmar Karlströmin stipendin jako 2023, nähtävänä 8.-29.12.2023

SSKK/VHP/81/2023 Tieto- ja viestintätekniikan tuntiopettajan valinta, muutoksenhaku, nähtävänä 8.-29.12.2023

SSKKY/VHP/82/2023 Kone- ja metallijaoston kokoonpano valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä 15.12.2023-5.1.2024

SSKKY/VHP/83/2023 Päätös Ankkurinappi-hankkeen aloittamisesta ja vastuista, nähtävänä 21.12.2023-11.1.2024

SSKKY/VHP/84/2023 Päätös Model IV Still Moving Doing Learning-hankkeen aloittamisesta ja vastuista, nähtävänä 21.12.2023-11.1.2024

SSKKY/VHP/86/2023 Hankintapäätös Enscape Education, nähtävänä 21.12.2023-11.1.2024

SSKKY/VHP/87/2023 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen, muutoksenhakuohje, nähtävänä 21.12.2023-11.1.2024

SSKKY/VHP/1/2022 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 11.1.-1.2.2022

SSKKY/VHP/2/2022 PODI-hankkeen valtuudet ja vastuut, nähtävänä 12.1.-2.2.2022

SSKKY/VHP/3/2022 Tutkimusluvan myöntäminen, nähtävänä 12.1.-2.2.2022 liite nähtävänä kuntayhtymän toimistossa muutoksenhaun ajan

SSKKY/VHP/4/2022 KJP käyttösuunnitelmien I ja II 2021 hyväksyntä ja LIITE nähtävänä 14.1.-4.2.2022

SSKKY/VHP/5/2022 AMO käyttösuunnitelmien I ja II 2021 hyväksyntä ja LIITE nähtävänä 14.1.-4.2.2022

SSKKY/VHP/8/2022 Vuosityöajan ohjeen hyväksyntä, nähtävänä 20.1.-10.2.2022 liitettä voi tiedustella kuntayhtymän kirjaamosta sskky@sskky.fi

SSKKY/VHP/9/2022 Vastapainotrukin hankinta, nähtävänä 28.1.-18.2.2022

SSKKY/VHP/10/2022 Tukipyörätrukin hankinta, nähtävänä 28.1.-18.2.2022

SSKKY/VHP/12/2022 Hävitysluettelon allekirjoitus, liite, nähtävänä 2.-28.2.2022

SSKKY/VHP/13/2022 Kaluston poisto, nähtävänä 4.-28.2.2022

SSKKY/VHP/16/2022 Liiketoimintajaoston jäsenet valtuustokaudella 2021-2025, nähtävänä 10.2.-4.3.2022

SSKKY/VHP/17/2022 Hiusalan jaoston päivitetyt jäsenet kaudella 2021-2025, nähtävänä 18.2.-11.3.2022

SSKKY/VHP/18/2022 Hybake-hankkeen aloituspäätös ja vastuut, nähtävänä 1.-28.3.2022

SSKKY/VHP/19/2022 Yhdistelmäuunin hankinta suurkeittiöön, nähtävänä 8.3-27.3.2022

SSKKY/VHP/20/2022 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 11.3.- 1.4.2022

SSKKY/VHP/23/2022 Sähkökäyttöisen testiajoneuvon hankinta, nähtävänä 24.3.-20.4.2022

SSKKY/VHP/24/2022 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 24.3.-20.4.2022

SSKKY/VHP/25/2022 Tuvan valintakriteerit, nähtävänä 4.-25.4.2022

SSKKY/VHP/26/2022 Sähköalan opettajan viran täyttäminen, nähtävänä 11.4.-2.5.2022

SSKKY/VHP/27/2022 Sähköalan päätoimisen määräaikaisen (31.12.2023 asti) tuntiopettajan valinta, nähtävänä 11.4.-2.5.2022

SSKKY/VHP/30/2022 Tietojen käyttölupa, nähtävänä 20.4.-11.5.2022

SSKKY/VHP/32/2022 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen, muutoksenhakuohje, nähtävänä 29.4.-20.5.2022

SSKKY/VHP33/2022 Matematiikan opettajan viran täyttäminen, muutoksenhakuohje, nähtävänä 6.-27.5.2022

SSKKY/VHP34/2022 Matematiikan opettajan viran täyttäminen, muutoksenhakuohje, nähtävänä 6.-27.5.2022

SSKKY/VHP38/2022 Pintakäsittelyalan päätoimisen tuntiopettajan valinta, muutoksenhakuohje, nähtävänä 18.5.-8.6.2022

SSKKY/VHP/39/2022 Defibrilaattorin hankinta, nähtävänä 20.5.-10.6.2022

SSKKY/VHP/41/2022 Tutkintoon valmentavan koulutuksen suunnitelma, muutoksenhaku, nähtävänä 25.5.-15.6.2022

SSKKY/VHP/42/2022 Harkinnanvaraisen haun kriteerit, muutoksenhaku, nähtävänä 25.5.-15.6.2022

SSKKY/VHP/43/2022 Liiketoiminnan tuntiopettajan viran täyttäminen, muutoksenhakuohje, nähtävänä 25.5-15.6.2022

SSKKY/VHP/44/2022 Taloushallinnon päätoimisen tuntiopettajan valinta, muutoksenhakuohje, nähtävänä 1.-22.6.2022

SSKKY/VHP/45/2022 Hallituksen pöytäkirjan pitäjän sijaisen määrääminen, nähtävänä 7.-28.6.2022

SSKKY/VHP/47/2022 Liiketoimintajaoston kokoonpanon nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä 13.-28.6.2022

SSKKY/VHP/48/2022 Logistiikkajaoston kokoonpanon nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä 16.6.-28.6.2022

SSKKY/VHP/49/2022 Opiskelijaksi ottaminen / päätöstä ei julkaista internetissä tietosuojasyistä, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa muutoksenhaun ajan

Hankintapäätös 403692, Väestönsuojan varusteita, muutoksenhaku, nähtävänä 21.6.-12.7.2022

Hankintapäätös 23062022, Sähköhydraulinen korjaamopuristin, muutoksenhaku, nähtävänä 27.6.-26.7.2022

SSKKY/VHP/50/2022 Sosiaali- ja terveysalan opettajan viran täyttäminen, muutoksenhakuohje, nähtävänä 28.6.-26.7.2022

SSKKY/VHP/51/2022 KJP:n käyttösuunnitelmien hyväksyntä vuodelle 2022, LIITE, nähtävänä 28.6.-27.7.2022

SSKKY/VHP/52/2022 AMO käyttösuunnitelmien hyväksyntä vuodelle 2022, LIITE, nähtävänä 3.7.-1.8.2022

SSKKY/VHP/53/2022 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen, muutoksenhaku, nähtävänä 3.7.-1.8.2022

SSKKY/VHP/54/2022 Laajakaistaoikeuden myöntäminen, nähtävänä 2.-23.8.2022

SSKKY/VHP/55/2022 Kone- ja metalliteollisuusjaoston henkilömuutos, nähtävänä 2.-23.8.2022

SSKKY/VHP/56/2022 Koulutussuunnitelmien hyväksyntä, liite, nähtävänä 17.8.-7.9.2022

SSKKY/VHP/57/2022 Irtaimen omaisuuden poisto elokuu 2022, nähtävänä 10.-31.8.2022

SSKKY/VHP/58/2022 Irtaimen omaisuuden poisto elokuu 2022/2, nähtävänä 12.-31.8.2022

SSKKY/VHP/60/2022 Rakennustöiden hankinta, opiton käyttöönotto, nähtävänä 24.8.-14.9.2021

SSKKY/VHP/15_020801_2022 Teollisuuskaasut ja -pullot, oikaisuohje ja muutoksenhaku, nähtävänä 16.9.-23.9.2022
Hankintayksikkö on tehnyt päätökseen liittyvän hankinnan itseoikaisun 23.9.2022. Päätöstä tai siihen liittyviä asiakirjoja voi tiedustella kuntayhtymän kirjaamosta osoitteesta sskky@sskky.fi.

SSKKY/VHP/61/2022 Vapaajaksojen vahvistaminen 2022, nähtävänä 2.9.-23.9.2022

SSKKY/VHP/62/2022 Hankintapäätös – Pukukaappien turvamuutokset, nähtävänä 13.9.- 4.10.2022

SSKKY/VHP/15_020801_2022 Teollisuuskaasut ja -pullot, oikaisuohje ja muutoksenhaku, nähtävänä 16.9.-23.9.2022
Hankintayksikkö on tehnyt päätökseen liittyvän hankinnan itseoikaisun 23.9.2022. Päätös tai siihen liittyviä asiakirjoja voi tiedustella kuntayhtymän kirjaamosta sskky@sskky.fi

SSKKY/VHP/19_020801_2022 Hankintapäätös auringonsuojakalvot asennettuna, oikaisuohje ja muutoksenhaku, nähtävänä 21.9.-12.10.2022

SSKKY/VHP/63/2022 Vahingonkorvaus, nähtävänä 22.9.-13.10.2022

SSKKY/VHP/59/2022 Liiketoiminnan määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan valinta, oikaisu- ja muutoksenhakuohje, nähtävänä 6.-27.10.2022

SSKKY/VHP/64/2022 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 5.-21.10.2022

SSKKY/VHP/65/2022 Osaajat tv-ohjelmaan osallistuminen, nähtävänä 5.-26.10.2022

SSKKY/VHP/66/2022 Kiinteistöpalvelualan määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan valinta, oikaisu- ja muutoksenhakuohje, nähtävänä 5.-26.10.2022

SSKKY/VHP/69/2022 Perustutkintojen haku- ja valintakriteerit, LIITE, nähtävänä 15.11.-7.12.2022

SSKKY/VHP/70/2022 Tutkimuslupahakemus, nähtävänä 2.-23.11.2022

SSKKY/VHP/71/2022 Vapaajaksojen vahvistaminen 2023, nähtävänä 21.11.-14.12.2022

SSKKY/VHP/73/2022 Sähkö- ja automaatioalan jaoston nimeäminen, nähtävänä 15.11.-7.12.2022

SSKKY/VHP/74/2022 Tekijöitä hoiva-alalle hankkeen aloituspäätös, nähtävänä 15.11.-7.12.2022

SSKKY/VHP/75/2022 Tietojohtamisen kehittämisen hankkeen aloituspäätös, nähtävänä 15.11.-7.12.2022

SSKKY/VHP/76/2022 OPVA – Hankkeen aloituspäätös, nähtävänä 15.11.-7.12.2022

SSKKY/VHP/77/2022 Hankintapäätös palomuuri, nähtävänä 18.11.2022 – 9.12.2022

SSKKY/VHP/78/2022 Joululahjoitus, nähtävänä 24.11.-15.12.2022

SSKKY/VHP/79/2022 Sosiaali- ja terveysalan päätoimisen tuntiopettajan valinta, muutoksenhaku, nähtävänä 2.-30.12.2022

SSKKY/VHP/80/2022 Irtaimen omaisuuden poisto joulukuu 2022, nähtävänä 2.-30.12.2022

SSKKY/VHP/81/2022 Ajoneuvotekniikan lehtorin viran täyttäminen, muutoksenhaku, nähtävänä 7.12.2022 – 2.1.2023

SSKKY/VHP/82/2022 Ajoneuvoalan (vauriokorjaamisen osaamisala) lehtorin viran täyttäminen, muutoksenhaku, nähtävänä 7.12.2022-2.1.2023


SSKKY/VHP/83/2022 Ajoneuvoalan lehtorin viran täyttäminen, Muutoksenhaku, nähtävänä 7.12.2022 – 2.1.2023

SSKKY/VHP/84/2022 Ajoneuvoalan lehtorin viran täyttäminen, Muutoksenhaku, nähtävänä 7.12.2022 – 2.1.2023

SSKKY/VHP/85/2022 Soralavan hankinta, nähtävänä 9.12.2022-4.1.2023

SSKKY/VHP/87/2022 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 16.12.-5.1.2023

SSKKY/VHP/88/2022 Vieraslounaan hinta ja opiskelijalle maksettava ruokakorvauksen arvo, nähtävänä 16.12.2022-5.1.2023

SSKKY/VHP/89/2022 Koneenkuljetuslavan hankinta, nähtävänä, 23.12-13.1.2023

SSKKY/VHP/90/2022 Päätös valittamatta jättämisestä, nähtävänä kuntayhtymän kirjaamossa 23.12.2022-13.1.2023, ota yhteys sskky@sskky.fi

SSKKY/VHP/1/2021 Pakettiauton hankinta, nähtävänä 12.1.-5.2.2021

SSKKY/VHP/2/2021 Irtaimen omaisuuden poisto, tammikuu 2021, nähtävänä 18.1.-15.2.2021

SSKKY/VHP/3/2021 Kaluston myynti, nähtävänä 18.1.-15.2.2021

SSKKY/VHP/4/2021 Uusiutuvan polttoaineen hankinta, nähtävänä 29.1.-26.2.2021

Hankintapäätös 328557 Pakettiauto, nähtävänä, 29.1.-26.2.2021

SSKKY/VHP/5/2021 Oikeus Osallistua hankkeen aloituspäätös, nähtävänä 2.-26.2.2021

SSKKY/VHP/6/2021 Tassu hankkeen ohjausryhmänimitys, nähtävänä 3.2.-1.3.2021

SSKKY/VHP/7/2021 Oikeus osallistua ohjausryhmänimitys, nähtävänä 3.2.-1.3.2021

Hankintapäätös, Renkaiden tasapainotuslaite, nähtävänä 5.2.-1.3.2021

SSKKY/VHP/8/2021 Tassu hankkeen aloituspäätös, nähtävänä 12.2.-8.3.2021

SSKKY/VHP/9/2021 Vuoden 2020 AMO käyttösuunnitelmien I ja II hyväksyntä, LIITE, nähtävänä 17.2.-17.3.2021

SSKKY/VHP/10/2021 KJP käyttösuunnitelmien I ja II hyväksyntä, LIITE, nähtävänä 16.2.-12.3.2021

SSKKY/VHP/11/2021 Aurinkopaneelit opetuskäyttöön, nähtävänä 5.-31.3.2021

SSKKY/VHP/13/2021 Järjestelyerän jakaminen, nähtävänä 19.3.-9.4.2021

SSKKY/VHP/14/2021 Tutkimuslupa, nähtävänä 22.3.-12.4.2021

SSKKY/VHP/16/2021 Kaluston poisto, nähtävänä 1.4.-22.4.2021

SSKKY/VHP/18/2021 Kaluston poisto, nähtävänä 16.4.-12.5.2021

SSKKY/VHP/19/2021 Päätöksen 2/2021 osittainen kumoaminen, nähtävänä 16.4.-12.5.2021

SSKKY/VHP/21/2021 Hävitysluettelon hyväksyntä, nähtävänä 23.4.-21.5.2021

SSKKY/VHP/23/2021 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 30.4.-21.5.2021

SSKKY/VHP/24/2021 Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021-2023, nähtävänä 7.-28.5.2021

SSKKY/VHP/25/2021 Opinto-ohjaajan virka, Päätös, virkavalinta, nähtävänä 17.5.-11.6.2021

SSKKY/VHP/26/2021 Päätoimisen mielenterveystyön tuntiopettajan valinta, nähtävänä 31.5.-18.6.2021

SSKKY/VHP/27/2021 Vuosityöajan soveltamisohjeen hyväksyntä, Liite 1, Nähtävänä 31.5-18.6.2021

SSKKY/VHP/28/2021 Jätelavan hankinta, nähtävänä 4.-24.6.2021

SSKKY/VHP/29/2021 Irtaimen omaisuuden poisto, nähtävänä 4.-24.6.2021

SSKKY/VHP/30/2021 VHP peruminen, ei julkinen

Hankintamuistio / Trukkien vuokraus, nähtävänä 4.-24.6.2021

Hankintamuistio / Yhteistyökumppani opiskelijarekrytointiin, muutoksenhakuohje, nähtävänä 4.-24.6.2021

SSKKY/VHP/31/2021 Opinto-ohjaajan viran täyttäminen, nähtävänä 9.6.-30.6.2021

SSKKY/VHP/32/2021 VHP peruminen, ei julkinen

SSKKYVHP/35/2021 Tutkimusluvan myöntäminen, nähtävänä 23.6.-2.8.2021

SSKKY/VHP/36/2021, Opiskelijavalinnat 2021, Opintopolku, ei julkinen päätös, päätös nähtävänä kuntayhtymän toimistossa asianosaiselle muutoksen haun ajan

SSKKY/VHP/37/2021, Opiskelijavalinnat 2021, varasijoilta valitut, ei julkinen päätös, päätös nähtävänä kuntayhtymän toimistossa asianosaiselle muutoksenhaun ajan

SSKKY/VHP/38/2021, Opiskelijavalinnat 2021, valma, ei julkinen päätös, päätös nähtävänä kuntayhtymän toimistossa asianosaiselle muutoksen haun ajan

Hankintapäätös SSKKY/30/02.08.2021 Aineistopankki, nähtävänä 19.08.-9.9.2021

Hankintapäätös SSKKY/31/02.08.01/2021 Tuoreen leivän ja tuoreet leivoinnaiset hankinta, nähtävänä 24.6.-12.7.2021

Hankintapäätös SSKKY/29/02.08.01/2021 Maksuliikennepalveluiden hankinta, nähtävänä 24.6.-12.7.2021

SSKKY/VHP/40/2021 Kasvatus- ja ohjausalan päätoimisen tuntiopettajan valinta, nähtävänä 10.7.-2.8.2021

SSKKY/VHP/41/2021 Hiusalan jaoston kokoonpano valtuustokaudella 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 30.8.-20.9.2021

SSKKY/VHP/42/2021 Kone- ja tuotantotekniikan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä 1.-22.9.2021

SSKKY/VHP/43/2021 Paimion työelämäjaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kntayhtymän toimistossa 1.-22.9.2021

SSKKY/VHP/44/2021 Sähkö- ja automaatioalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 1.-22.9.2021

SSKKY/VHP/45/2021 Autokorjaamojaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 1.-22.9.2021

SSKKY/VHP/46/2021 Rakennus-, LVI-, ja pinta-alan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 13.9.-8.10.2021 

SSKKY/VHP/47/2021 Käsi- ja taideteollisuusalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä 13.9.-8.10.2021

SSKKY/VHP/48/2021 Puhdistuspalvelualan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 13.9.-8.10.2021

SSKKY/VHP/49/2021 Matkailu- ja ravintola-alan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 13.9.-8.10.2021

SSKKY/VHP/50/2021 Logistiikkajaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 13.9.-8.10.2021

SSKKY/VHP/51/2021 Maarakennusalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 13.9.-8.10.2021

SSKKY/VHP/52/2021 Sosiaali- ja terveysalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 13.9.-8.10.2021

SSKKY/VHP/53/2021 Soralavan hankintapäätös, nähtävänä 17.9.-14.10.2021

SSKKY/VHP/54/2021 Kevytkuorma-auton hankinta kiinteistöpalvelualalle, nähtävänä 27.9.-25.10.2021

SSKKY/VHP/55/2021 Vapaa jaksojen vahvistaminen, nähtävänä 27.9.-25.10.2021

SSKKY/VHP/56/2021 Vapaa jaksojen vahvistaminen, korjattu päätös, nähtävänä 27.9.-25.10.2021

SSKKY/VHP/57/2021 Hiusala opettajan valinta, nähtävänä 27.9.-18.10.2021

SSKKY/VHP/58/2021 Puhdistuspalvelualan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 27.9.- 25.10.202

SSKKY/VHP/59/2021 Someron työelämä jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 27.9.- 25.10.202

SSKKY/VHP/60/2021 Tieto- ja viestintätekniikan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 27.9.- 25.10.202

SSKKY/VHP/61/2021 Someron työelämäjaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävnä kuntayhtymän toimistossa 7.10.-29.10.2021

SSKKY/VHP/62/2021 Liiketoimintajaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 7.10.-29.10.2021

SSKKY/VHP/63/2021 Maarakennusalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 7.10.-29.10.2021

Hankintapäätös Koneistuksen työkalut ja terät opetuskäyttöön, nähtävänä 18.10.-8.11.2021

SSKKY/VHP/65/2021 Maarakennusalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 29.10.- 16.11.2021

SSKKY/VHP/66/2021 Sosiaali- ja terveysalan jaoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021-2025, nähtävänä kuntayhtymän toimistossa 2.-26.11.2021

SSKKY/VHP/70/2021 Vapaajaksojen vahvistaminen, nähtävänä 12.11.-10.12.2021

Hankintapäätös, työasut, nähtävänä 15.11.2021 – 9.12.2021

SSKKY/VHP/73/2021 Kaluston poisto, nähtävänä 1.-21.12.2021

SSKKY/VHP/75/2021 Päätoimisen tuntiopettajan valinta, nähtävänä 3.-28.12.2021

SSKKY/VHP/76/2021 Henkilöauton hankinta, nähtävänä 9.-29.12.2021

SSKKY/VHP/78/2021 Hjalmar Karlsrömin apurahan jako, (Liite ei julkinen) nähtävänä 10.-31.12.2021

SSKKY/VHP/79/2021 Liiketoiminnan päätoimisen tuntiopettajan valinta, nähtävänä 10.-31.12.2021

SSKKY/VHP/80/2021 Matkailualan päätoimisen tuntiopettajan valinta, nähtävänä 21.12.2021 – 12.1.2022 

SSKKY/VHP/81/2021 Erityisopettajan viran täyttäminen, nähtävänä 21.12.2021- 12.1.2022

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Kuntayhtymän hallintosäännön 4§:n mukaisesti hallitus perustaa opiskelijan oikeusturvatoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on hoitaa lakisääteisiä kurinpidollisia tehtäviä opiskeluoikeuden peruttamiseen ja palauttamiseen, määräaikaiseen erottamiseen sekä opiskeluoikeudesta pidättämiseen liittyen. Opiskelijan oikeusturvatoimikunta valitaan aina toimintakaudeksi kerrallaan. Lisätietoja toimikunnasta antaa oppilaitoksen rehtori.

Hallitus on päätöksessään 136§ (Hall 15-2022) nimennyt opiskelijan oikeusturvatoimikuntaan toimintakaudelle 1.1.2023 – 31.12.2025 jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Opinto-ohjaajien edustaja: Susanna Vasama, varahenkilö Liisa Sulonen
Kuraattorien edustaja: Tanja Rönö, varahenkilö Mikko Siekkinen
Opettajien edustaja: Sari Karlstedt, varajäsen Janne Leivo
Koulutuksen järjestäjän edustajat:
Puheenjohtaja: Rehtori Anne Bragge
Esittelijä: Pedagoginen johtaja Riikka Riihimäki
Sihteeri: Saija Välikangas

Lisäksi kuntayhtymän johtajalla on valtuus nimetä toimielimeen opiskelijoiden ja työnantajan edustajat.

sininen viiva

Palkkatoimikunta

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 2/2022, 5 § perustaa palkkatoimikunnan. Palkkatoimikuntaan hallitus valitsi luottamushenkilöistä Timo Lehden, Jaana Kolin, Mika Kortelaisen ja Sanna Leivosen, joista Timo Lehti valittiin puheenjohtajaksi. Virkamiehiä palkkatoimikunnassa edustavat kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, talousjohtaja Heidi Wihlman-Niinikoski ja henkilöstöpäällikkö Kirsi Pitkänen.

Hallituksen päätöksellä 7-2023, 70 § Palkkatoimikunnan jäsenen valinta hallitus myönsi eron Mika Kortelaiselle palkkatoimikunnan jäsenyydestä ja nimesi hänen tilalleen palkkatoimikunnan jäseneksi Anna-Leena Yli-Jaman.

Palkkatoimikunnan jäseninä toimivat Timo Lehti, puheenjohtaja, Jaana Koli, Sanna Leivonen, Anna-Leena Yli-Jama sekä virkamiehet Olli-Pekka Juhantila, Heidi Wihlman-Niinikoski ja Kirsi Pitkänen.

Lue hallituksen pöytäkirjaote palkkatoimikunnan perustamisesta(siirryt toiseen palveluun)

sininen viiva

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntayhtymän sidonnaisuudet löytyvät sidonnaisuusrekisteristä.

Tutustu kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriin (siirryt toiseen palveluun)

Uuden kuntalain (410/2015) 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa. https://sskky.emmi.fi/l/K-j-X8b7vJtK(siirryt toiseen palveluun)

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa muutoksista ja täydennyksistä sidonnaisuusilmoituksissa. Tarkastuslautakunta käsittelee tehdyt muutosilmoitukset ja toimittaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.