Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Kaksi iloista tekstiilialan opiskelijaa suunnittelee tietokoneella tulostettavia kankaita.

Laadunhallinta

Salon seudun koulutuskuntayhtymä vastaa järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta.

Laatukäsikirja kuvaa Salon seudun koulutuskuntayhtymäkonsernin (SSKKY) laadunhallintajärjestelmää, joka on dokumentoitu, toteutettu ja jäsennelty standardin SFS-EN-ISO 9001 mukaisesti. Järjestelmä kattaa koko kuntayhtymäkonsernin toiminnan.

Laadunhallinnan vaikutus eri osa-alueisiin

SSKKY varmistaa toiminnassaan, että oikeilla menettelytavoilla ja toimintaohjeilla luodaan opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin sopivia palveluita.

Opiskelijalle laatu näkyy siinä, miten koulutuksen järjestäjän tarjonta, opetus, ohjaus, tuki ja neuvonta kohtaavat joustavasti opiskelijan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Opiskelussa huomioidaan eri tavat opiskella ja niiden joustava yhdistäminen sekä erilaiset oppimisympäristöt. Opiskelijoilla on mahdollisuus valintojen tekemiseen ja opintopolun suunnitteluun. Koulutuksenjärjestäjän tukipalveluilla varmistetaan viihtyisä, turvallinen ja ajanmukainen opiskeluympäristö.

Työelämän näkökulmasta laatu tarkoittaa sitä, että työelämän osaamistarpeisiin vastataan ja toimintaa kehitetään yhdessä työelämän kanssa.

Kuntayhtymä arvioi toimintaansa jatkuvasti

SSKKY arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa, jotta voidaan varmistua koulutuksen järjestämisen ja organisaatiossa toimivien henkilöiden toiminnan laadusta. Arvioinneilla kartoitetaan sitä, mikä organisaatiossa toimii ja mikä vaatii vielä parantamista. Arvioinneilla tuetaan myös omien tavoitteiden saavuttamista sekä kansallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista.

Toimintaa arvioidaan ja kehitetään myös osallistumalla Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) määrittelemiin arviointeihin.

SSKKY kerää jatkuvaa palautetta opiskelijoilta ja työelämän yhteistyökumppaneilta valtakunnallisilla kyselyillä. Kyselyiden tuloksia käytetään suoraan toiminnan kehittämiseen ja ne vaikuttavat myös oppilaitosten rahoitukseen.