Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Opiskelija ja koulutussihteeri katsovat yhdessä lomaketta ja hymyilevät. Asiointitiskillä oleva pleksilasi heijastaa opiskelijapojasta tuplakuvan.

Asiointi kuntayhtymässä

Kuntayhtymässä tai ammattiopistossa voi asioida joko palvelupisteissä, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia kirjaamoon.

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Salon seudun koulutuskuntayhtymälle osoitetut viralliset asiakirjat, tietopyynnöt, sähköiset viestit, palautteet, oikaisuvaatimukset tai aloitteet.

Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamossa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista voi tiedustella kirjaamosta.

Kirjaamo palvelee arkisin ma-to klo 9:00-15:00 ja pe 9-14:00.
Puhelinvaihde ma-pe 8-16:00

Postiosoite

Kirjaamo
PL 157
24101 Salo

Kirjaamon yhteystiedot

Tietopyyntö

Julkisuuslaki antaa oikeuden pyytään viranomaisen asiakirjoihin sisältyviä tietoja. Julkisuuslain mukaan sinulla on oikeus pyytää tarkastettavaksi itseäsi koskevat asiakirjat tai nähtäville tieto niiden asiakirjojen sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Tietopyyntö tulee lähettää vapaamuotoisesti kuntayhtymän kirjaamoon, jolloin asiasi tulee vireille.

sininen viiva

Tietosuoja

Salon seudun koulutuskuntayhtymä noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä valvontaviranomaisen tietosuojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita.

sininen viiva

Kuntalain mukainen tiedoksianto

Kuntalain (410/2015) mukaisten julkisten tiedotteiden julkaisu tapahtuu kuntayhtymän internet-sivuilla.

SSKKY hallitus on päättänyt kokouksessaan 12.10.2022 113§, että pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi kuntayhtymän toimistoon Taitajankatu 6 ja kuntayhtymän internet-sivuille aina kokouspäivää seuraavana torstaina.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kuntayhtymän internet-sivuilla muutoksenhakuajan.

sininen viiva

Todistusjäljennös

Tutkintotodistuksen laajuus vaihtelee opiskelijan valmistumisajankohdan mukaan. Todistusjäljennöksen hinta on 10€ ja sisältää kaikki asianosaisen todistukseen sisältyvät asiakirjat. Todistusjäljennös luovutetaan vain maksua vastaan.

Pyynnön todistusjäljennöksestä voi tehdä kuntayhtymän kirjaamoon sskky(at)sskky.fi tai opintotoimistoon opintotoimisto(at)sskky.fi. Sisällytä viestiin: Nimesi, koulutusala ja ammatti johon olet valmistunut, valmistumis- tai erovuosi sekä syntymäaika (ei henkilötunnusta). Vastausviestillä saat ohjeet todistusjäljennöksen maksamiseen liittyen. Lisätietoja Kirsi Kiukkoselta tai Saija Välikankaalta.

sininen viiva

Julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjojen maksut

sininen viiva

Kuntayhtymän kassa ja tavaran vastaanotto

Tarkista kassojen aukioloajat

sininen viiva

Opintotoimisto

Opintotoimisto palvelee opiskelijoita osoitteessa Taitajankatu 6 ja Hyvoninkatu 1 arkisin kello 8:45 – 14:00.

HUOM! Opintotoimisto palvelee 11. – 22.7.2022 välisenä aikana vain puhelimitse tai sähköpostitse.