Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Opiskelija ja koulutussihteeri katsovat yhdessä lomaketta ja hymyilevät. Asiointitiskillä oleva pleksilasi heijastaa opiskelijapojasta tuplakuvan.

Asiointi kuntayhtymässä

Kuntayhtymässä tai ammattiopistossa voi asioida joko palvelupisteissä, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia kirjaamoon.

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Salon seudun koulutuskuntayhtymälle osoitetut viralliset asiakirjat, tietopyynnöt, sähköiset viestit, palautteet, oikaisuvaatimukset tai aloitteet.

Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamossa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista voi tiedustella kirjaamosta.

Kirjaamo palvelee arkisin ma-to klo 9:00-15:00 ja pe 9-14:00.
Puhelinvaihde ma-pe 8-16:00

Postiosoite

Kirjaamo
PL 157
24101 Salo

Kirjaamon yhteystiedot

sininen viiva

Kuntayhtymän sisäinen ilmoituskanava

Onko sinulla perusteltu epäily Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimintaa koskevasta väärinkäytöksestä? Ilmoita siitä turvallisesti ja luottamuksellisesti väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän ilmoituskanavan avulla haluamme edistää reilua ja vastuullista toimintaa. Ilmoittajasuojalain mukaisesti tarjoamme mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistasi väärinkäytöksistä, jotta voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja säilyttää luottamuksen yhteisössämme. Ilmoituskanavan avulla voit ilmoittaa ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvista väärinkäytöksistä kuin myös muista huolenaiheista. Ilmoituksen voivat tehdä niin henkilökunta, opiskelijat, asiakkaat ja muut sidosryhmän jäsenet.

Ilmoituskanavassa voit tehdä ilmoituksen nimettömänä, jos et halua paljastaa henkilöllisyyttäsi. Turvallisuutesi ja yksityisyytesi on meille ensiarvoisen tärkeitä. Anna mahdollisimman tarkka kuvaus ja vain olennaisia tietoja havaitsemastasi väärinkäytöksestä. Mitä enemmän annat tietoa tapauksesta, sitä helpompaa asian selvittäminen on. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisina kuntayhtymän sisällä ja niitä käsittelevät henkilöstöpäällikkö ja apulaisrehtori.

Huomioithan että, kanavan kautta ei voi tehdä oikaisupyyntöjä opetuksen arvosanoihin, viranhaltijoiden tai hallituksen päätöksiin. Oikaisupyyntö- ja valitusohjeet löytyvät päätöksestä tai kokoukseen liitetystä muutoksenhakuohjeesta.

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioitavaa on, että ilmoituksen jättäjä voi joutua vilpillisessä mielessä tehdystä, perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojalaissa tarkoitetusta väärinkäytöksestä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Huomioithan, että organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti organisaation oman sisäisen raportointikanavan kautta.

Voit tutustua ilmoituskanavan tietosuojaselosteeseen alla olevan linkin kautta, jossa olemme kuvanneet henkilötietojen käsittelyn.

sininen viiva

Tietopyyntö

Julkisuuslaki antaa oikeuden pyytään viranomaisen asiakirjoihin sisältyviä tietoja. Julkisuuslain mukaan sinulla on oikeus pyytää tarkastettavaksi itseäsi koskevat asiakirjat tai nähtäville tieto niiden asiakirjojen sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Tietopyyntö tulee lähettää vapaamuotoisesti kuntayhtymän kirjaamoon, jolloin asiasi tulee vireille.

sininen viiva

Tietosuoja

Salon seudun koulutuskuntayhtymä noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä valvontaviranomaisen tietosuojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita.

sininen viiva

Kuntalain mukainen tiedoksianto

Kuntalain (410/2015) mukaisten julkisten tiedotteiden julkaisu tapahtuu kuntayhtymän internet-sivuilla.

SSKKY hallitus on päättänyt kokouksessaan 12.10.2022 113§, että pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi kuntayhtymän toimistoon Taitajankatu 6 ja kuntayhtymän internet-sivuille aina kokouspäivää seuraavana torstaina.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kuntayhtymän internet-sivuilla muutoksenhakuajan.

sininen viiva

Todistusjäljennös

Tutkintotodistuksen laajuus vaihtelee opiskelijan valmistumisajankohdan mukaan. Todistusjäljennöksen hinta on 10€ ja sisältää kaikki asianosaisen todistukseen sisältyvät asiakirjat. Todistusjäljennös luovutetaan vain maksua vastaan.

Pyynnön todistusjäljennöksestä voi tehdä kuntayhtymän kirjaamoon sskky(at)sskky.fi tai opintotoimistoon opintotoimisto(at)sskky.fi. Sisällytä viestiin: Nimesi, koulutusala ja ammatti johon olet valmistunut, valmistumis- tai erovuosi sekä syntymäaika (ei henkilötunnusta). Vastausviestillä saat ohjeet todistusjäljennöksen maksamiseen liittyen. Lisätietoja Kirsi Kiukkoselta tai Saija Välikankaalta.

sininen viiva

Tutkimusluvat

Tutkimusluvalla haetaan lupaa lähestyä Salon seudun koulutuskuntayhtymää, sen henkilökuntaa ja/tai Salon seudun ammattiopiston opiskelijoita tutkimukseen tai opinnäytetyöhön liittyen. Henkilöstöön ja opiskelijoihin kohdistuvaan tutkimukseen / opinnäytetyöhön tai tiedon luovuttamista vaativiin tutkimushankkeisiin edellytetään tutkimuslupa.

Salon seudun koulutuskuntayhtymä myöntää lupia pääsääntöisesti vain tieteellisiin tutkimuksiin tai opinnäytetyöhön liittyen. Näiden piiriin eivät kuulu markkinointi- tai mielipidetutkimukset. Tutkimuslupahakemuksia jossa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja kuntayhtymä ei lähtökohtaisesti hyväksy.

sininen viiva

Julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjojen maksut

sininen viiva

Kuntayhtymän kassa ja tavaran vastaanotto

Tarkista kassojen aukioloajat

sininen viiva

Opintotoimisto

Opintotoimisto palvelee opiskelijoita osoitteessa Taitajankatu 6 ja Hyvoninkatu 1 arkisin kello 8:45 – 14:00.