Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset tarjoavat reitin työelämään

Sosiaali- ja terveysala työllistää! Alan ammattilaisia odottaa nopea reitti suoraan työelämään. Terveydenhuoltoalalla teet ihmisläheistä työtä. Pääset vaikuttamaan yksittäisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Alan työtehtävät vaativat erinomaisia sosiaalisia taitoja, empatiakykyä, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Terveydenhuollon palveluja tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Kiinnostaako sinua hoitoalan opiskelu oppisopimuksella?

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksia voit suorittaa ketterästi oppisopimuksella työn ohessa. Voit hakeutua oppisopimusopiskelijaksi koulutuksiimme, vaikka koulutuksen haku ei muuten olisikaan avoinna. Oppisopimuksen edellytyksenä on alan työpaikka tai oma yritys.

Koulutuksiin hakeutuminen ja opiskelijaksi valitseminen

Hakijoiden soveltuvuus alan työtehtäviin testataan soveltuvuuskokeissa Terveydenhuoltoalan työtehtävät ovat vaativia ja alan työtehtävissä voi toimia vain alalle soveltuvat henkilöt. Tämän alan koulutuksiin hakeutuville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Lue lisää opiskelijavalinnasta ja pääsykokeista hakijalle suunnatuilta sivulta.

Lisäksi alan koulutuksissa terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät rajoitteet saattavat vaikuttaa opiskelijaksi valitsemiseen(SORA-lainsäädäntö).

Sosiaali- ja terveysalan lähihoitaja opiskelija opastaa sängyllä istuvaa potilasta ottamaan lääkkeitä.
Sosiaali- ja terveysalan lähihoitaja opiskelija auttaa ikäihmistä syömisen kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan perusopinnoista hyvät valmiudet hoitoalalle

Haluatko auttaa, hoitaa ja huolehtia ihmisistä ja olla varmistamassa heidän hyvinvointiaan? Hoitoalan tehtävissä tuet eri elämänvaiheessa ja tilanteessa olevia henkilöitä. Alan koulutukset tarjoavat erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja monipuolisia uramahdollisuuksia hoitoalan vaihtelevissa työpaikoissa. Alan ammattilaisena työskentelet esimerkiksi vuodeosastolla, päiväkodeissa, kotihoidossa tai kuntoutuskodeissa.

Lähihoitajan koulutuksessa hankit hoitoalalla tarvittavat perustaidot ja suuntaudut kiinnostuksesi mukaisesti

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon avulla saat hyvät hoitoalan perustaidot. Opit lisäksi kohtaamaan ja selvittämään erilaisia hoitotyön haasteita. Lähihoitajana toimit hoitotyön ammattilaisena osana moniammatillista työryhmää. Tehtävänäsi on avustaa ja ohjata asiakasta tai potilasta. Apuna hyödynnät koulutuksen aikana saatua tietoperustaa.

Perusopintojen lisäksi valitset sinua kiinnostavan osaamisalan, jonka opinnoissa syvennät osaamistasi. Valittavanasi on suuntautuminen seuraaviin osaamisaloihin:

Hoiva-avustajan koulutuksen avulla nopeasti töihin hoitotyön avustaviin tehtäviin

Hoiva-avustajan koulutuksen yhteydessä saat perusvalmiudet asiakkaiden tai potilaiden auttamiseen ja tukemiseen. Koulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan hoiva-alan avustavissa tehtävissä. Koulutuksen aikana suoritat vain osan Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opinnoista. Tämä mahdollistaa nopean siirtymisen alan vaihteleviin ja monipuolisiin työtehtäviin.

Opiskele lähihoitajaksi tai hoiva-avustajaksi lähiopetuksessa tai joustavassa monimuotokoulutuksessa 

Monimuotokoulutus sopii sinulle, joka olet työelämässä tai haluat suorittaa opintoja nopeassa aikataulussa. Monimuotokoulutuksessa voit myös suunnitella opintojen aikataulun perinteistä päiväopetusta joustavammin. Koulutus sisältää huomattavasti vähemmän lähiopetusta. 

Sosiaali- ja terveysalan ensihoitaja opiskelija keskustelee harjoituspotilaan kanssa ja kirjoittaa potilaan vaivoja ylös vihkoon.
Kolme sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa harjoittelee harjoitusnukelle tekoelvytyksen painelutekniikkaa. Yksi opiskelija elvyttää nukkea ja kaksi opiskelijaa seuraa vierestä.

Perustason ensihoitajat varmistavat nopean hoidon ja jatkohoitoon pääsyn

Haluatko työskennellä akuuteissa tilanteissa? Pystytkö tekemään päätöksiä nopeasti muuttuvissa tilanteissa? Perustason ensihoitajana tarvitset:

Ensihoitajana työskentelet äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Alan koulutuksella hankit tarvittavan tietoperustan ja perustaidot esimerkiksi ambulanssissa tai akuuttihoidossa toimimiseen.

Soveltuvuuskokeen lisäksi perustason ensihoitajaksi hakeutuville järjestetään pääsykokeet

Perustason ensihoitajat suorittavat erillisen pääsykokeen osana soveltuvuuskoepäivää. Pääsykoe sisältää kirjallisen ja toiminnallisen osion ja kirjalliseen osioon liittyy myös ennakkomateriaali. Soveltuvuus ja pääsykokeen lisäksi hakijoiden tulee toimittaa videoesittely itsestään alan opinto-ohjaajalle. Tarkemmat ohjeet soveltuvuus ja pääsykokeesta saat kirjeitse opintotoimistosta. Löydät lisätietoja aiheesta myös opiskelijavalintaa esittelevältä sivultamme.

Sosiaali- ja terveysalan lähihoitaja opiskelija mittaa potilaalta verenpainemittarilla verenpainelukemat.

Opiskelijatarinat

Opintojen suorittaminen Somerolla mahdollisti uudelle urapolulle siirtymisen

Satu Korpi lähti opiskelemaan pitkän työuran jälkeen itselleen lähihoitajan tutkinnon Somerolla. Lue lisää Satun uratarinasta!

Toimi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena ja kehitä työtäsi

Toimitko terveydenhuoltoalan tehtävissä ja haluatko kehittää työtäsi? Sosiaali- ja terveysalan koulutuksistamme löydät myös ratkaisuja työsi kehittämiseen. Hanki lisää osaamista ja kehity oman työsi huippuosaajaksi. Saat oivia ratkaisuja myös työyhteisösi kehittämiseen.  

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antoi minulle erityisosaamista ikääntyneiden kohtaamiseen. Pystyin hyödyntämään oppimaani suoraan omassa työssäni. Hyödynsimme koulutuksen tuomaa osaamista myös koko hoivayksikön palvelun kehittämisessä.

Mirja, Hoivakodin esimies
Lähihoitaja opiskelija hoitaa potilaan sormea laittamalla sormeen sideharsoa.
Kaksi sosiaali- ja terveysalan ensihoitaja opiskelijaa tarkistavat sängyssä makaavan harjoituspotilaan olotilaa.

Täydennä ja suuntaa osaamistasi sosiaali- ja terveysalalla

Hyödynnä koulutuksiamme hoitoalan osaamisen suuntaamiseen uudelle uralle. Osaamisalaopintojen avulla voit hankkia uutta osaamista ja syventää aiempaa hoitoalan kokemustasi. Nopeat täydennyskoulutukset antavat uusia näkökulmia nykyisiin työtehtäviisi. Opiskele kätevästi työn ohessa ja hanki uutta osaamista!

Nautin todella hoitoalalla työskentelystä ja ikääntyneiden auttamisesta. Omaan elämäntilanteeseen ei vain enää sopinut vuorotyö osastolla. Opiskelin lasten- ja nuorten osaamisalaopinnot ja siirryin töihin päiväkotiin. Sain jatkaa alalla, mutta tehdä työtä itselleni paremmin sopivissa vuoroissa.

Minttu, Lähihoitaja

Jäikö sinulle kysymyksiä alan opinnoista?

Ota yhteyttä!