Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Kaksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaa istuu tietokoneen ääressä hymyillen.

Tieto- ja viestintätekniikka yhteishaussa

Tieto- ja viestintätekniikka yhteishaussa – tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kiinnostaako työskentely huipputeknologian parissa?

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opiskelijat saavat hyvät perusvalmiudet työllistävälle ja nopeasti kehittyvälle IT-alalle. Alan ammattilaisilta vaaditaan teknisen osaamisen lisäksi asiakaspalvelutaitoja sekä ohjelmistojen hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvää osaamista. Salon seudun ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittajat voivat suuntautua elektroniikka- tai hyvinvointiteknologian-asentajan, ohjelmistokehittäjän tai IT-tukihenkilön tehtäviin. Tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot valitaan 1. yhteisen tutkinnonosan suorittamisen jälkeen. Suuntautumisvaihtoehdoissa on rajattu paikkamäärä. Jos johonkin suuntautumisvaihtoehtoon on enemmän hakijoita kuin opiskelupaikkoja, valinnat tehdään opintomenestyksen perusteella.

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikka-asentaja työskentelee tietoliikennelaitteiden ja tietokoneiden myynti-, asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Lisäksi työtehtäviin voi kuulua elektroniikkaa sisältävien laitteiden testausta, huoltoa ja korjaustöitä. Elektroniikka-asentajan opiskelussa ja työtehtävissä tarvitaan huolellisuutta, kärsivällisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Hyvinvointiteknologia tarkoittaa teknisiä ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointiteknologia-asentaja tuntee kotien, sairaaloiden ja hoivayksiköiden tekniset järjestelmät. Alan ammattilaiset asentavat, huoltavat, korjaavat turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä. Lisäksi he opastavat asiakkaita laitteiden käyttöönotossa. Hyvinvointiteknologian koulutus antaa valmiudet hyvinvointialan asentajan ja ylläpitäjän monipuolisiin tehtäviin terveydenhuollon toimialan organisaatioissa.

Ohjelmistokehittäjä

Kiinnostaako sovellusten suunnittelu, ohjelmointi ja erilaisten mediasisältöjen tekeminen? Koulutuksessa opetellaan monipuolisesti ohjelmistotuotannossa tarvittavia sovelluksia ja ohjelmointikieliä. Opit ohjelmoimaan, laatimaan käyttöliittymiä ja dokumentoimaan omaa työskentelyäsi. Alalla työskentelevät voivat toimia hyvin monipuolisesti ohjelmistosuunnittelun eri tehtävissä mm. peliohjelmoijana tai mobiilisovellusten tuottajana. Ohjelmistokehittäjän työtehtävissä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja, pitkäjänteisyyttä, oma-aloitteisuutta ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

IT-tukihenkilö

IT-tukihenkilö työskentelee työasemien, verkko- ja lisälaitteiden parissa erilaisissa tieto- ja viestintäteknisissä ympäristöissä. Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia osana organisaatioiden ja yritysten tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa. IT-tukihenkilön koulutuksessa opiskellaan myös työssä tarvittavia asiakaspalvelutaitoja.

Kiitotie ammattikorkeakouluopintoihin tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille

Onko sinulla suunnitelmissa jatkaa AMK-opintoihin? Hyödynnä kiitotieopinnot osana ammatillisia perusopintoja ja etene korkeakouluopinnoissa nopeasti eteenpäin. Kiitotie-opinnoissa tavoitteena on suorittaa vuoden opinnot Turun ammattikorkeakoulussa (Tradenomi AMK). Opiskelu tapahtuu Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksella ammatillisten opintojen kolmantena vuotena. Voit valita kiitotieopinnot tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon yhteydessä.

Kysy lisää tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta