Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Opiskelijatarinat

JYET-koulutuksesta avaimia oman työn kehittämiseen

21.3.2024

JYET-koulutuksen suorittanut opiskelija istuu opiskelijatarinan haastattelussa hoitokoti Salon Kotisataman takkahuoneessa. koira sylissään.

Anna Nummela kehitti Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon aikana omaa työtään ja samalla myös työnantaja pääsi hyödyntämään uuden osaamisen. Arjen työkaluiksi ovat koulutuksen myötä juurtuneet muun muassa uusi intra perehdytysmateriaaleineen. Anna lähti opintoihin työnantajan kannustamana ja ei ole katunut opintoihin ryhtymistä. Nyt Anna luotsaa yli 20 hengen tiimiä ikääntyneille ja muistisairaille suunnatussa hoitokodissa, Kotisatamassa.

Muutostilanne töissä synnytti tarpeen uudelle osaamiselle

Anna Nummela toimi ohjaajana Salon Kotisatamassa, kun työnantaja ehdotti hänelle esihenkilön tehtäviin siirtymistä. Sosionomin koulutuksella ohjaajana toimineelle Annalle ehdotettiin vastuuhenkilön tehtävien myötä myös JYET-koulutusta eli Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opintoja. Aluksi tarkoituksena oli aloittaa opinnot vasta esimiestyön aloituksen yhteydessä, mutta Anna halusi valmistautua tulevaan työtehtävään jo ennen esimiestyön aloitusta.
”Olen todella tyytyväinen, että aloitin opinnot jo puoli vuotta ennen esimiestyöhön siirtymistä. Minulla ei ollut esimiestyöstä aiempaa kokemusta, joten sain orientoiduttua tulevaan tehtävään ja vaatimuksiin jo etukäteen”, Anna toteaa.

Puolen vuoden kuluttua opintojen alkamisesta, Anna siirtyi esihenkilön tehtäviin. Samaan aikaan kaksi Kotisataman yksikköä Kuusjoella yhdistettiin ja toiminta siirtyi Saloon uusiin tiloihin.”Muutto oli iso asia sekä asukkaille, että koko henkilöstölle. Muutostilanne synnytti myös tarpeen kaikkien materiaalien uusimiselle. Näitä materiaaleja laadin ja päivitin osana opintojani, joten pystyin hyödyntämään opintoja suoraan oman työni kehittämisessä”, Anna kertoo.

JYET-koulutuksessa tehtäviä ei tehty opettajia varten. Koulutuksen aikana kehitin suoraan omaa työtäni

”Opintojen myötä sain oppia laajasti. Aihepiirit vaihtelivat lainsäädäntöön liittyvistä teemoista aina vuorovaikutustilanteiden harjoittamiseen asti”, Anna muistelee. ”Suurin apu koko työyhteisölle oli kuitenkin uuden Sharepoint – alustan käyttöönotto ja Intran sisällön luominen henkilöstön käyttöön”, Anna kertaa. Uuteen alustaan on käyttöönoton jälkeen kerätty kaikki työssä tarvittava, kuten ohjeet, kyselyt ja perehdytysmateriaalit.

Salon seudun ammattiopiston työssäoppimispaikan, Salon Kotisataman käytävän sisutustaulut
Salon seudun ammattiopiston työssäoppimispaikka hoitokoti Salon Kotisataman sisäänkäynti  kuvattuna ulkoa.

Sopiva koulutus löytyi Salon seudun ammattiopistosta

Salon seudun ammattiopisto valikoitui kaikista oppilaitoksista erityisesti sijaintinsa vuoksi. Annan oma esihenkilö oli myös suorittanut koulutuksen aiemmin, joten kokemuksia oli mahdollista jakaa koulutuksen aikana. Suurin osa opinnoista oli mahdollista suorittaa etänä, mutta opintojen aikana oli mahdollisuus myös verkostoitua eri alan asiantuntijoiden kanssa. ”Oppilaitos oli tullut tutuksi myös Kotisatamaan työssäoppimisjaksoille saapuvien lähihoitajaopiskelijoiden myötä”, Anna kertoo.

Opintojen myötä verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa on ollut mukavaa. Olemme käyneet vierailuilla ja vaihtaneet kokemuksiamme.

”Työnantaja on ollut suuri tuki opinnoissa. Joissain opintoihin liittyvissä tehtävissä käytiin asioita esihenkilön kanssa läpi, erityisesti mikäli jokin opetettava asia ei suoraan liittynyt omaan työhön”, Anna toteaa.

Salon seudun ammattiopiston työssäoppimispaikan, hoitokoti Salon kotisataman viihtyisä takkahuone.
Salon seudun ammattiopiston työssäoppimispaikan, Hoitokoti Salon Kotisataman käytäväkoristeet.

Uusi osaaminen hyötykäyttöön työelämän kehittämisessä

Suurimmat projektit Annan opintojen aikana ovat olleet uuden tietojärjestelmäalustan käyttöönotto, perehdytyksen organisointi ja ohjeistuksen laatiminen sekä käyttöönotto. Isojen projektien myötä syntyivät myös suurimmat oivallukset. ”Uuden oppiminen ja rohkeus vaikeiltakin tuntuvien asioiden kehittämistyöhön on tuntunut hyvältä”, Anna iloitsee.

Anna koki, että opinnot vastasivat hyvin hänen tarpeitaan. ”Onneksi tutkinnossa oli paljon eri tutkinnon osia, joten opintoja pystyi muovaamaan myös omaan työhön sopivien opintokokonaisuuksien avulla”, Anna muistuttaa. Tehtäviä joutui toisinaan tekemään myös omalla ajalla, jolloin opinnot piti sovittaa perhe-elämään. ”Vaikka opinnot välillä täyttivät arjen, on uudet haasteet ollut helpompi ottaa vastaan, kun on hyvä tietopohja olemassa.”

Anna kannustaa kaikkia opintojen polulle lähtemistä epäröiviä. ”Ehdottomasti opintoihin lähteminen kannattaa. Opintojen yhteydessä pääsee kehittämään omaa työtään, joten koulutuksesta hyötyy kaikki”, Anna kannustaa.

Kiinnostuitko johtamisen koulutuksista ja oman osaamisen kehittämisestä? Tutustu koulutuksiin ja hae mukaan!