Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Opiskelijatarinat

Kenneth sai opinnoista työkalut oman työn kehittämiseen

31.8.2023

Maarakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittanut katutyönjohtaja seisoo iloisesti hymyillen kaupungin varikolla sinisen traktorin edessä.

Kenneth Sjöberg työskentelee katutyönjohtajana Paraisten kaupungilla. Vuosien työkokemuksesta huolimatta osaaminen ei näkynyt paperilla, kun alan tutkintotodistus puuttui. Kenneth lähti työnjohtajan kannustamana opintojen pariin ja suorittikin vaiheittain kaksi tutkintoa. Maarakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen myötä hän pääsi myös etenemään urallaan heti. Suurin palkinto on Kennethin mukaan kuitenkin ollut mahdollisuus oman työn kehittämiseen.

Suoritettu tutkinto tuo alan ammattilaiselle turvaa työmarkkinoille

Maanviljelyalan tutkinto, alan aiempi työkokemus, kiinnostus isoihin koneisiin sekä työpaikan sijainti lähellä kotia saivat aikanaan hakemaan avoinna ollutta työtehtävää Paraisten kaupungilta. Nyt Kennethin käsissä on jo 16 vuoden ajan hoitunut kaupungin infran tehtävät, kuten infran rakentaminen, lanaukset ja höyläykset, suolaukset, liikennemerkkien ylläpitotyöt, kuljetukset, hiekoitukset sekä auraukset ja lumen ajot.

Vaikka Kennethillä onkin pitkä kokemus maarakennusalan työtehtävistä, itse alan tutkintoa ei tuolloin vielä takataskusta löytynyt. Kymmenen vuotta työsopimuksen solmimisen jälkeen silloinen työnjohtaja ehdotti Kennethille tutkinnon suorittamista. Kenneth innostui mahdollisuudesta hankkia todistus omasta osaamisestaan ja ajatteli samalla turvaavansa sillä asemansa työmarkkinoilla. ”On vaikea todistaa osaamisensa työhaastattelussa tai paperilla, mikäli mitään todistusta ammatillisesta osaamisesta ei ole”, Kenneth muistuttaa. Tutkintotodistus ei kuitenkaan ollut missään nimessä ainoa hyöty, joka opinnoista on jäänyt käteen.

Työelämälähtöisissä opinnoissa kehitettiin omaa työtä

Kenneth lähti kartoittamaan itselleen sopivia opintoja. Soitto Salon seudun ammattiopiston maarakennusalan opettajalle varmisti tunteen siitä, että alan opinnot vastaavat omaa osaamisen tarvetta. Koska Kennethillä oli pitkä kokemus alalta, ei perustutkinnon suorittamiseen ollut tarvetta. Samaan aikaan työpaikalla avautui mahdollisuus työnjohtajan tehtäviin, joten perusopintojen sijaan Kenneth aloitti ammattitutkinnon opinnot 2019.

”Alalla pitkään työskennelleet voivat tulla suoraan ammattitutkintoa suorittamaan. Silloin ei tarvitse aloittaa perusteista”, maarakennusalan opettaja, Mika Randen kertaa. Korona ei niinkään Kennethin opintoja haitannut, mutta näytön suorittamisessa oli haasteita luonnon sääolosuhteiden kanssa. ”Minun piti suorittaa näyttö ja osoittaa osaamiseni lumityössä talvena, jona ei ollut lunta oikeastaan ollenkaan”, Kenneth muistelee. Luonto ja lähellä olevan saaristo tarjoaa siis mahtavan työympäristön lisäksi välillä yllättäviä haasteita. Muutenkin Kenneth suoritti opinnot hyvin työelämälähtöisesti. Opintovapaatakaan ei tarvinnut hyödyntää ollenkaan. ”Kävin Salossa muutamia kertoja, mutta muuten tein itsenäiset tehtävät omaan työhöni liittyen”, Kenneth muistelee.

Tehtäviä ei tarvinnut tehdä opettajaa varten. Oppi hyödynnettiin suoraan oman työn kehittämiseen.

Kennethin onneksi työnantajana toiminut Paraisten kaupunki, suhtautui todella joustavasti opintoihin ja niiden suorittamiseen. Kenneth sai opintoihinsa tukea työpaikkaohjaajalta sekä kaupungin yhdyskuntainsinööriltä. Kennethin uuden osaamisen myötä hän on päässyt osallistumaan myös isompiin infra-projekteihin. Osaamista voidaan hyödyntää myös, kun tehdään hankintoja tai huoltoja. ”Kaiken kaikkiaan odotukseni opintojen sisällöstä ylittyi. Olen myös todella iloinen siitä, miten työnantajani suhtautui opintoihini. Olen tyytyväinen koko kokemukseen”, Kenneth toteaa.

Maarakennusalaan liittyvissä tienhuoltotöissä käytettyä paikka-aineetta pyöräkuormaajan kauhassa ja musta lapio kasan päällä.
Tienhuollon varikon pihalla olevat käytöstä poistettu ja uudistettu suojatiestä kertova liikennemerkki.

Ammattitutkinnon opinnoista itsevarmuutta esihenkilön tehtävään

Kennethin ammattitukinnon opintojen alettua työpaikalle avautui työnjohtajan paikka. Ajoitus oli kaiken kaikkiaan loistava, sillä opintojen myötä hän pääsi suoraan etenemään työnjohdollisiin tehtäviin. Samalla jo opitut asiat pystyi hyödyntämään omassa työssä. Ammattitutkinnon suorittaminen, jolla osoitettiin katu- ja tiealueiden infran työtehtävien ammatillinen osaaminen, antoi ennen kaikkea itsevarmuutta myös esihenkilönä toimimiseen. Itsevarmuuden ja osaamisen lisäksi opintojen aikana löytyi myös uusia alan kontakteja.

Esihenkilönä toivon olevani sellainen, jolle on helppo puhua helpot ja vaikeatkin asiat.

Paraisten kaupungin varikolla on tiivis työyhteisö. ”Kokoonnumme ja tapaamme päivittäin. Kahvihuonekin sijaitsee suoraan toimistossani.” Tällä hetkellä Kennethin työajasta alle puolet kuluu toimistohommissa. Ajoittainen ajelu työkoneilla tuo työhön myös mielekästä vaihtelua. ”Välillä tuntuu siltä, että paperihommiin on hiukan liiankin vähän aikaa”, Kenneth toteaa. Myös puhelin soi tiuhaan ja katkaiseen keskittymisen. Kennethille on kuitenkin tärkeää, että hänelle tullaan suoraan puhumaan asioita ja keskustelulle on liikkuvasta työstä huolimatta tarpeeksi aikaa.

Erikoisammattitutkinnon myötä syntyi ymmärrys työpaikalla kehitettävistä asioista

Päätös erikoisammattitutkinnon suorittamiseen syntyi helposti. ”Ammattitutkinnon suorittamisen ohessa maarakennusalan opettaja ylipuhui jatkamaan aina erikoisammattitutkintoon asti”, muistelee Kenneth. ”Ammattitutkinnon suorittamisesta saa valmiudet erikoisammattitutkinnon suorittamiseen”, opettaja Mika Randen muistuttaa. ”Erikoisammattitutkinnon opinnoista voidaan hyväksi lukea osa, kun ammattitutkinto on jo valmiiksi suoritettu. Esimiestyöskentely, turvallisuusasiat, alan säädökset, sekä kestävä kehitys olivat erikoisammattitutkinnon keskeisiä sisältöjä.”

Kennethistä erikoisammattitutkinnon paras anti olikin itse työn kehittäminen sekä ymmärrys siitä, mitkä asiat on vielä laitettava kuntoon. Koulutuksen aikana Kenneth yllättyikin siitä, miten paljon lomakkeita, säädöksiä ja huomioon otettavia turvallisuusseikkoja ala pitää sisällään. ”Olen tyytyväinen, että olen saanut työskennellä samassa paikassa molempien koulutusten aikana. Näin pääsen kehittämään asioita rauhassa ja toisaalta nauttimaan jo saavutetuista parannuksista”, toteaa Kenneth.

Olen päässyt hyvään alkuun kehitettävien asioiden kanssa. Nyt on hyvä ymmärrys siitä mitkä asiat täytyy laittaa kuntoon, mutta matka vie aikaa.

Vaikka Kenneth on päässyt kehittämisen alkuun, vie muutosten läpi vienti myös aikaa. Vanhat tavat istuvat toisinaan tiukasti ihmisten toimimistavoissa. Turvallisuusasioissa voidaan työntekijöille tuoda tarvittavat suojavälineet ja varmistaa niiden saatavuus, mutta käytännössä jokaisen vastuulla on niiden käyttäminen. Kenneth kokee, että koulutuksen myötä on tullut kuitenkin selvä kuva siitä, mitkä asiat tulee laittaa kuntoon ja etenkin se, mistä tarvittava tieto ja mahdolliset lomakkeet löytyvät. Hän aikookin jatkaa kehitystyötä askel kerrallaan.

Siksi Kenneth keskittyykin toistaiseksi kehitystyöhön, eikä toistaiseksi haaveile jatko-opinnoista. ”Olen tyytyväinen nyt näin”, toteaa Kenneth. Hän kannustaa kuitenkin muita alalla ilman tutkintoa työskenteleviä tai perustutkinnon suorittaneita ammattilaisia hakeutumaan opintoihin ja varmistamaan, että työkokemuksen voi osoittaa myös paperilla.

Maarakennusalaan liittyvissä tienhuoltotöiden varikkoalueella rivissä olevat käytöstä poistetut liikennemerkit.
Maarakennusalaan liittyvän kaupungin tiehuollon varikolla sepelikasa

”Opintojen yhteydessä saa uuden opin lisäksi myös paljon uusia kontakteja. Aina on mahdollisuus oppia ja saada uusia näkökulmia alasta”, kannustaa Kenneth. ”Maarakennusala on täynnä mielenkiintoisia ja yllättäviäkin työtehtäviä. Etenemismahdollisuudet ovat hyvät ja maanrakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelun myötä voi avautua haasteellisempiakin työtehtäviä.”

Tutustu maarakennusalan opintoihin ja työtehtäviin – hae opintoihin mukaan!