Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Opiskelijatarinat

Työvoimakoulutuksen kautta uusi urapolku teknisessä suunnittelussa

2.5.2022

Teknisen suunnittelun opiskelija työskentelee luokkatilassa ja mittaa pöydällä olevaa pohjapiirustusta mittasuhdeviivaimella.

Pi Timonen on  39-vuotias teknisen suunnittelun opiskelija. Hän on kotoisin Helsingistä, mutta koronavuosi mahdollisti muuton perheen toiseen kotiin Somerolle. Koulutustaustana Timoselta löytyy hotelli- ja ravintola-alan, Restonomin tutkinto. Työelämässä Timonen on toiminut asiakaspalvelualalla 15 vuotta. Asiakaspalvelutyön jälkeen opiskelua on kertynyt lisää ylemmän ammattikorkeatutkinnon puolelta, jolloin Timonen opiskeli palvelumuotoilun tutkinnon.

Elämäntilanne tarjosi mahdollisuuden opiskelulle

Kevät 2022 mahdollisti uuden oppimisen, sillä Timonen jäi syksyllä 2021 työttömäksi määräaikaisesta työsuhteestaan. Palvelumuotoilijan työt olivat mielessä, mutta niitä ei ollut tarjoalla lähellä nykyistä kotia. HIljalleen alkoi heräillä ajatus mahdollisesta urapolun muutoksesta. Timonen katsoi TE-palveluiden tarjoamia työllistymiskoulutuksia ja nykyiset suunnitteluassistentin opinnot löytyivät sieltä.

Halusin vaihtaa palvelualalta toisiin työtehtäviin. Koin, että tarvitsen jonkun pohjan, josta ponnistaa uudelle alalle

Pi Timonen

Timonen aloitti opinnot Salon seudun ammattiopistossa tammikuussa 2022. Valmistuminen tapahtuu helmikuussa 2023. Tavallisesti teknisen suunnittelun tutkinto kestäisivät kaksi vuotta, mutta työllistymiskoulutukset tarjoavat nopean väylän työelämään.

TE-toimiston kanssa yhteistyössä räätälöityyn koulutukseen sisältyy mallinnusohjelmien opiskelu. Näitä ohjelmia ovat; ArchiCad, Inventor, SketchUp, Enscape ja Autocad. 

Lähiopetusta on arkisin normaalisti, mutta opiskelijoille annetaan mahdollisuus suorittaa opintojaan osittain myös etänä, joka helpottaa arkea. ‘’Opinnot ovat olleet hyvin intensiivisiä ja myös haastavia”, kertoo Timonen. Hän korostaa tämän näkyvän opiskeltavien ohjelmistojen määrässä ja niistä opittujen tiedon käsittelyssä. 

‘’Nykyinen maailmantilanne tulee vaikuttamaan materiaalien saatavuuteen sekä rakennuskustannuksiin. Tämä saattaa vaikuttaa myös suunnitteluun, joka saattaa kärsiä”, kertoo Timonen. Timonen pysyy iloisena ja toteaa, että alalla voidaan suunnitella rakennuksien lisäksi paljon muutakin.

Timonen aloittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun Jokioisilla sijaitsevassa yrityksessä nimeltään FM-Haus Oy. Yritys rakentaa lämpimissä halleissa puuelementeistä valmiita moduuleja, jotka huputetaan ja siirretään rakennuspaikalle. Harjoittelu alkaa kesäkuun alussa ja päättyy lokakuun puolessa välissä. Harjoittelun ensimmäisen kuukauden aikana Timonen opettelee yrityksen omaa suunnitteluohjelman käyttöä. Loppuajan hän siirtää 3D-malleja 2D-asennuskuviksi sekä työkuviksi. Lisäksi harjoitteluun sisältyy 2D- ja 3D-kuvien visualisointia, kuvia myynnin tueksi ja määrälaskentaa.

Kaksi opiskelijaa mittaavat viivoittimella pöydällä olevia pohjapiirustuksia.

Opintojen monipuolisuus yllätti

Hakiessaan opiskelemaan Timonen kiinnitti huomiota koulutuksen sisältöön. Koulutus vaikutti erittäin kiinnostavalta ja ala hyvin monipuoliselta. Silti opintojen alettua hän yllättyi siitä, miten monipuoliset opinnot odottivat häntä ja miten erilaisia vaihtoehtoja uusi osaaminen tarjoaisi. Timosella ei ollut ennakkoluuloja koulutusta kohtaan. Hän hyppäsi rohkeasti uuden aiheen piiriin. 

Salon seudun ammattiopiston sijainti ei ollut mahdoton. Timonen asuu Somerolla ja lähempänä olisi ollut muita aikuisopistoja. ‘’Heillä ei ollut keväällä 2022 alkavaa koulutusta ja minulle oli merkittävää, että opetus toteutetaan lähiopetuksena”, toteaa Timonen.

Itsensä haastaminen vie ihmistä eteenpäin, kunhan asenne ja motivaatio on kohdillaan

Pi Timonen

Tulevaisuudessa Timonen toivoo työllistyvänsä ja pääsevänsä kehittämään jo opittua sekä oppimaan uutta. Pihasuunnittelu tai muu vastaava täydennyskoulutus opintoihin olisi tulevaisuuden haaveissa.

Ammatti tarjoaa työllistymismahdollisuuksia

Timonen kannustaa hakeutumaan opintojen pariin mikäli on kiinnostunut rakentamisesta tai suunnittelusta. Koulutus tarjoaa hyvän perustan erilaisiin suunnittelu ja mallinnusohjelmien käyttöön. Eikä Timosen mielestä pidä unohtaa myöskään virtuaalitodellisuuksien mallintamisen mahdollisuuksia.

”Kyseinen ala tarjoaa runsaasti työllistymismahdollisuuksia ja sen monipuolisuus innostaa”, toteaa Timonen.

Työvoimakoulutukset on suunnattu työttömille tai työttömyysuhanalaisille hakijoille. Niihin hakeutuminen tapahtuukin siksi suoraan TE-palveluiden kautta.

Tutustu Salon seudun ammattiopistossa haussa oleviin työvoimakoulutuksiin.

sininen viiva

Teknisen suunnittelun opintoihin voi hakeutua myös jatkuvassa haussa. Tutustu teknisen suunnittelun opintoihin ja opiskele itsellesi suunnitteluassistentin koulutus!