Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Kaksi opiskelijatyttöä istuu pöydän ääressä ja juttelee selin kameraan istuvien opiskelijoiden kanssa.

OPVA haltuun -hanke

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen

Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. Nykyisellään OPVA-opintojen toteuttamisen vaihtelevuus ei vastaa sille asetettua alkuperäistä tavoitetta tarjota ammatillisten opintojen aloittamis- ja suorittamismahdollisuus myös opiskelijoille, joilla on puutteita opiskelu- tai perustaidoissa. OPVA-käytäntöjen vaihtelu koulutuksen järjestäjien välillä aiheuttaa merkittävän yhdenvertaisuusongelman.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston voimin opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen tavoitteena on OPVA-opintojen järjestämisen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke kehittää koulutuskokonaisuuden, joka tukee koulutuksen järjestäjien valmiutta OPVAn tarjoamiseen. Kokonaisuus rakentuu kuuden sisällöllisen teeman varaan:

Hankkeen tulokset

Hankkeen toiminnan lopputuloksena OPVA-opintojen toteuttaminen yhtenäistyy valtakunnallisesti, ja toteutusten tarjonnassa yhdenvertaisuus paranee olennaisesti. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen ja tietoisuus OPVAsta osana opiskelijalle tarjottavia tukitoimia on vahvistunut. Opiskelijoiden kieli-, digi- sekä matemaattisten perustaitojen ja ammatillisten työelämävalmiuksien rakentaminen tapahtuu entistä paremmin yksilöllisistä tarpeista lähtien. Opiskelijat osaavat myös hyödyntää OPVAa osana oman osaamisen hankkimista.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hankkeen kesto

1.1.2022 – 31.12.2023

Hankkeen yhteyshenkilö

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus)

OPVA haltuun hankeen logo Opetus- ja kulttuuriministeriö logo