Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Kaksi talonrakennusalan opiskelijaa rakentavat yhdessä ja pystyttävät tukipylväitä työmaalla.

Oikeus osallistua -hanke

Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen hankkeen aloittamisesta, sekä toteuttamiseen liittyvistä työnjaoista ja vastuista.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän (SSKKY) strategisia tavoitteita ovat yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ja uuden suunnitteluun osallistuminen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa jatkuva haku, yksilölliset opintojen aloitusajankohdat ja henkilökohtaistaminen lisäävät opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja. SSKKY:n toiminnassa on panostettu turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen, jonka tavoitteena on turvallinen opiskelu- ja työympäristö.

Hankkeen toimenpiteet

Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen:
Tavoitteena on varmistaa, että opiskelijat kiinnittyvät oppilaitosyhteisöön ja opintoihin heti opintojen alusta alkaen. Yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteen vahvistuminen opintojen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden kesken, eri oppimisympäristöissä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen. Lisätä ammattiopiston ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä sekä tuoda palvelut helposti opiskelijan saavutettaviksi.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen:
Tavoitteena on kehittää toimintaa eri oppimisympäristöissä niin, että opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuudentunne lisääntyvät. Varmistaa, että opiskelijat ja henkilöstö tietävät, miten toimia poikkeustilanteissa. Ammattiopistossa on ajan tasalla oleva turvallisuussuunnitelma. Tavoitteena on varmistaa, että opiskelijat ja henkilöstö tuntevat suunnitelman sisällön ja osaavat toimia suunnitelman mukaisesti.

Oikeus osallistua -hankeverkosto

Hankkeessa osatoteuttajina ovat Turun kaupunki (hallinnollinen organisaatio), Turun kaupunki, ammatillinen koulutus, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Turun kristillisen opiston säätiö ja Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen tulokset

Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen:

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen:

Hankkeen kesto

1.1.2021–30.6.2022

Hankkeen yhteyshenkilö

Rontu Jari

projektisuunnittelija

0447704635

Rahoittaja

Opetushallitus logo