Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Joukko iloisia kansainvälisiä opiskelijoita istuu tietokoneiden takana isossa luokkatilassa.

Matka -hanke

Matka -hanke auttaa maahanmuuttajia koulutuksen ja työn haussa

Matka -hanke tukee maahanmuuttajia koulutuksen ja työpaikan haussa. Hankkeeseen voi tulla mukaan Salossa, Somerolla, Paimiossa, Marttilassa ja Koskella asuvat maahanmuuttajat.

Matka -hanke on Salon kaupungin koordinoima, Euroopan Unionin osittain rahoittama maahanmuuttajatyön kehittämishanke, jonka tavoitteena on tehostaa erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista.

Hankkeen tavoitteet

Matka -hankkeessa saa yksilöllistä tukea koulutus- ja työnhaussa. Matka- hanke auttaa oman alan löytymisessä.
Matka -hankkeen ohjaajien kanssa voi tehdä koulutushakemuksia, etsiä opintojen aikaisia työssäoppimispaikkoja ja työpaikkoja, kun on valmistumassa ammattiin.
Matka -hanke toimii yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Matka- hankkeessa etsitään erilaisia väyliä työllistymiseen, työkokeilun, yksittäisten tutkinnon osien ja erilaisten palkkauksen tukimuotojen avulla.

Matka -hankkeen toimenpiteitä eri kohderyhmille

Matka -hanke tavoittaa kotona olevat maahanmuuttajanaiset ja antaa työelämätietoa työssä oleville maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien osaaminen tehdään näkyväksi yhteistyössä työnantajien ja työpaikkaohjaajien kanssa.

Matka -hankkeessa suunnitellaan uudenlaisia kotoutumista tukevia palveluja erityiskohderyhmille. Tavoitteena on kotona olevien maahanmuuttajanaisten osallisuuden lisääminen kodin ulkopuolella uusissa oppimisympäristöissä. Lisäksi pyritään parantamaan työelämätietoutta selkokielistä materiaalia ja palveluja hyödyntäen.

Salon kaupungin palvelualueilla kartoitetaan työkokeilupaikkoja maahanmuuttajanäkökulma huomioiden. Matka -hanke tarjoaa tukea niin maahanmuuttajalle kuin työnantajalle sekä hyödyntää uudenlaista arviointityökalua palvelutarpeen määrittämiseen yhteistyössä omavalmentajien ja muun verkoston kanssa.

Työssä olevat maahanmuuttajat voivat suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia ja näin parantaa työllistymismahdollisuuksiaan jatkossa. Matka -hanke tiedottaa ja informoi työntekijöitä ja työnantajia opiskelujen monipuolisista mahdollisuuksista selkokielisesti.

Matka -hankkeen tuotoksia ja tuloksia

Matka -hankkeen tuloksena kotona olevien maahanmuuttajanaisten koulutustarpeita on kartoitettu ja laadittu yksilöllisiä opintopolkuja.

Salon kaupungin tarjoamat työkokeilumahdollisuudet on kartoitettu. Uusi osaamista kartoittava arviointityökalu jää verkostojen hyödynnettäväksi.

Työssä olevat maahanmuuttajat ja maahanmuuttajataustaiset yrittäjät ovat saaneet selkokielistä tietoa suomalaisesta työelämästä ja opintojen monipuolisista mahdollisuuksista.

Matka -hanke suunnittelee ja pilotoi omakielisten ohjaajien koulutusta tukemaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suoriutumista ammatillisista opinnoista.

Hankkeen yhteyshenkilö

Matka -hanke sosiaalisessa mediassa

Rahoittaja

Hanke saa Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Matka-hankkeen logo Vipuvoimaa EU 2014-2020 logo Euroopan unioni sosiaalirahasto logo