Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Taloushallinnon opiskelija tarkastelee taloustietoja tietokoneelta.

Tietojohtamisen kehittäminen -hanke

Tietojohtamisen kehittäminen

Hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja ammatillisessa koulutuksessa valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toimenpiteet

Hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joihin osatoteuttajat osallistuvat eri roolien kautta: työpaketin vetäjänä, kehittäjäroolissa tai osallistuvana tahona. Teemat ovat:

Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta.

Hankkeen tuloksena

Hankkeen tuloksena luodaan valtakunnallisia kokonaisuuksia, käytäntöjä ja ohjeistuksia, joita kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat omassa toiminnassaan hyödyntää. Lisäksi vertaisoppiminen ja -kehittäminen tukevat eri vaiheissa olevien oppilaitosten toisilta oppimista ja oman toiminnan tehokasta kehittämistä.

Hankkeen kesto

1.1.2022 – 30.4.2024

Hankkeen yhteyshenkilö

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus)

Opetus- ja kulttuuriministeriö logo