Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Vanhempi opettaja näyttää opiskelijalle haarukkaa ja opettaa sen suomenkielistä nimeä.

Tekijöitä hoiva-alalle -hankkeet

Salon seudun ammattiopistossa on käynnissä kaksi Tekijöitä hoiva-alalle -hanketta.

Hankkeiden tavoitteet

Tekijöitä hoiva-alalle 1 ja 2 -hankkeiden tavoitteena on lisätä hoiva-avustajien määrää ja siten parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Hankkeiden kohderyhmät

Hankkeiden kohderyhminä ovat työssä olevat ja/tai kokonaan työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt:

Hankkeiden toimenpiteet

Hankkeissa toteutetaan hoiva-avustajakoulutukseen kuuluvia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osia. Koulutusten markkinoinnin kautta pyritään nostamaan hoivatyön imagoa, lisäämään hoiva-avustajakoulutuksen tunnettavuutta sekä tukemaan opiskelijahankintaa. Lisäksi hankkeissa kehitetään ja toteutetaan opintojen aikaisia tukitoimia. Lisäksi Tekijöitä hoiva-alalle 2 -hankkeessa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta.

Hankkeiden tulokset

Hankkeiden tuloksena on koulutettu 45 uutta hoiva-avustajaa Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueelle marraskuun 2024 loppuun mennessä. Markkinoinnin avulla alan imago on kasvanut sekä alan veto- ja pitovoima lisääntynyt. Opintojen aikaisten tukitoimien myötä on varmistettu opintojen loppuun saattaminen ja opiskelijoiden työelämään siirtyminen. Lisäksi hankkeessa 2 on vahvistettu työpaikkojen valmiuksia ohjata heikomman kielitaidon omaavia työntekijöitä sekä tuettu vieraskielisten työllistymistä ja kiinnittymistä työyhteisöihin.

Hankkeiden kestot

19.10.2022 – 31.3.2024 | Tekijöitä hoiva-alalle 1

12.4.2023-30.11.2024 | Tekijöitä hoiva-alalle 2

Hankkeiden yhteyshenkilö

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus