Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Pieni lapsi leikkii muovailuvahalla ja on tehnyt muovailuvahasta pieniä palloja.

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hanke

Sekä varhaiskasvatus että sosiaali- ja terveydenhuolto kärsivät työvoimapulasta, ja molemmilla aloilla tilanteen odotetaan pahenevan vuosikymmenen loppua kohden. POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeen tavoitteena on tuoda helpotusta työvoimapulaan jatkuvan oppimisen keinoin.

Hankkeen työpaketit:

 1. Varhaiskasvatuksen opettajan polku ammatillisille opiskelijoille
  Hankkeessa rakennetaan sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille polkuopinnot korkea-asteelle varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin. Polku sisältää sekä korkea-asteella vaadittavia opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja että korkeakouluopintoihin sisältyviä alakohtaisia opintoja.
 2. Varhaiskasvatuksen opettajan opinnot työelämässä oleville varhaiskasvatuksen lastenhoitajille
  Hankkeessa rakennetaan työelämässä jo oleville varhaiskasvatuksen lastenhoitajille tai lastenhoitajan tehtävissä toimiville työn ohessa suoritettava opintopolku varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin. Hankkeessa levitetään ja jatkokehitetään Turun kristillisen opiston rakentamaa työn ohessa suoritettavaa varhaiskasvatuksen opettajan koulutuspolun mallia.
 3. Sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoima
  Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi ja alan pitovoiman parantamiseksi hankkeessa kehitetään joustavia, työelämälähtöisiä ja nopeassa aikataulussa sosiaali- ja terveysalan ja kasvatus- ja ohjausalan ammatilliseen tutkintoon tai tutkinnon osiin johtavia polkuja. Polkujen rakentaminen perustuu aiemmissa opinnoissa tai työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Lisäksi vahvistetaan alalla jo työskentelevien urakehitystä tarjoamalla heille yksilöllisiä ja joustavia täydennyskoulutuksen muotoja.
 4. Jatkuvan oppimisen tuki
  Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan välivuosiopintoja niille toisen asteen koulutuksen päättäneille, jotka ovat pyrkimässä korkea-asteelle esim. varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin opintoihin, mutta eivät ole vielä saaneet opiskelupaikkaa tai haluavat muuten parantaa mahdollisuuksiaan jatko-opintoihin pääsemiseksi.

Hankeverkosto

• Turun kaupunki, päähankkeen toteuttaja
• Länsirannikon Koulutus Oy, osahankkeen toteuttaja
• Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, osahankkeen toteuttaja
• Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, osahankkeen toteuttaja
• Turun kristillisen opiston säätiö sr, osahankkeen toteuttaja

Hankkeen kesto

1.8.2023 – 31.7.2026

Hankkeen yhteyshenkilö

Rahoittaja

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama

Euroopan unionin osarahoittaman logo