Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Osaamista ukrainalaisille, uusia tekijöitä työmarkkinoille -hanke

Hankkeen kohderyhmänä ovat Salon seutukunnan ukrainalaiset, joilla on kone- ja metalli- tai muun teknisen alan, puhtaus- tai ravintola-alan taustaa. Kyseisille aloille on ollut haastavaa saada riittävästi työntekijöitä tutkintokoulutuksen kautta.

Kohderyhmän ukrainalaisille toteutetaan osaamisen tunnistaminen ja laaditaan suunnitelma ammattitaidon laajentamiseksi vastaamaan alan työpaikkojen osaamis- ja työvoimatarpeita. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työnantajien kanssa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma ammattitaidon päivittämiseksi ja työllistymiseksi. Koulutusten tavoitteena on nopea työllistyminen alan työtehtäviin.

Koulutukseen sisältyy ammatillisten opintojen lisäksi suomalaista työelämätietoutta ja digitaitoja, suomen kielen opetusta ja kielitukea oppilaitoksessa ja työelämäjaksoilla sekä työllistymisen ja urasuunnittelun ohjausta. Työpaikoilla omakielisiä työntekijöitä koulutetaan työpaikkaohjaajiksi. Lisäksi tukitoimena jokaisella alalla toimii omakieliset ammatilliset ohjaajat, joiden tehtävänä on tarjota opiskelijoille tukea oppilaitoksessa tapahtuvan ammatillisen opetuksen aikana sekä toimia työpaikoilla työnopastajina.

Hankkeen kesto

11.10.2023 – 31.12.2024

Hankkeen yhteyshenkilö

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.