Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Nuoret opiskelijapoika ja opiskelijatyttö juttelevat yhdessä luokkatilassa.

Ankkurinappi -hanke

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisen yhteistyöverkoston kanssa toimintatapoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden edistämiseen sekä tuettuihin siirtymiin perusasteelta toiselle asteelle ja opintoihin kiinnittymiseen. Tavoitteena on myös kehittää uusia yhteistyömuotoja ankkuritoiminnan kanssa sekä vahvistaa ankkuritoiminnan roolia osana oppilaitoksen arkea.

Hankkeen toisena tavoitteena on löytää oppilaitoksen sisällä keinoja lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, tukea opintoihin kiinnittymistä ja opinnoissa pysymistä, sekä vähentää opintojen aikaisia siirtymiä.

Hankkeen toimenpiteet

Yhteistyössä alueellisen verkoston kanssa kehitetään koulupudokkuutta ennaltaehkäisevä toimintamalli. Hankkeessa pilotoidaan toimintatapoja ja rakenteita syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tuettuihin siirtymiin perusopetuksesta ammatillisiin opintoihin. Lisäksi kehitetään uudenlaisia ratkaisuja opintojen loppuun saattamiseksi ja työllistymisen varmistamiseksi.

Hankkeessa tuetaan opiskelijoiden ryhmäytymistä ja opintoihin kiinnittymistä järjestämällä mm. yhteisöllistä taukotoimintaa ja opiskelua tukevaa vapaa-ajan toimintaa yhteistyössä verkoston kanssa. Tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijoiden elämänhallinnan taitoja ja arjen toimijuutta. Lisäksi hankkeessa laajennetaan oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoisuutta varhaisen puuttumisen keinoista.

Hankkeen tuloksena

Hankkeen päätyttyä alueellisella yhteistyöverkostolla on käytössä uusia koulupudokkuutta, nuorten syrjäytymistä ja rikollisuutta ennaltaehkäiseviä sekä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita. Oppilaitoksen yhteistyö ankkuritoiminnan kanssa on tiivistynyt ja ankkuritoiminnan rooli osana oppilaitoksen arkea on vahvistunut. Verkostotyön tiivistymisen myötä varhaisen tuen tarjoaminen nuorille paranee.

Hankkeen tuloksena oppilaitoksessa on kehitetty uusia toimintatapoja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia, ennaltaehkäistä yksinäisyyttä, tukea ryhmäytymistä sekä vahvistaa opintoihin kiinnittymistä, opintojen aikaisia siirtymiä ja opinnoissa pysymistä. Opiskelijoiden valmiudet elämänhallinnassa ja arjessa toimimisessa ovat parantuneet. Opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoisuus varhaisen puuttumisen keinoista on lisääntynyt ja opiskelijoita osataan ohjata palveluihin entistä paremmin.

Hankkeen kesto

9.6.2023 – 31.7.2025

Hankkeen yhteyshenkilö

Rontu Jari

projektisuunnittelija

0447704635

Rahoittaja

Opetushallitus

Opetushallitus logo