Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Neljä opiskelijaa istuu pöydän ääressä iloisesti juttelemassa, tietokone on auki pöydällä.

Tietopaketti oppivelvollisuudesta

Mikä ihmeen oppivelvollisuus?

Oppivelvollisuus ei enää pääty ysiluokkaan, vaan syksyllä maksuttomia opintoja pääsee jatkamaan ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai muussa oppivelvollisuuskoulutuksessa. Oppivelvollisuus päättyy, kun täytät 18 vuotta tai kun tätä ennen suoritat toisen asteen tutkinnon.

Kuka meistä on oppivelvollinen?

Oppivelvollinen on Suomessa vakinaisesti asuva lapsi ja nuori. Laki oppivelvollisuudesta koskee niitä nuoria, jotka suorittavat 1.1.2021 jälkeen perusopetuksen oppimäärää. Turvapaikanhakija ei ole oppivelvollinen, koska hänellä ei ole vakinaista kotikuntaa ja oleskelulupaa.

Mitä hakeutumisvelvoite tarkoittaa?

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä kaikkia perusopetuksen päättäviä nuoria koskee hakeutumisvelvoite. Se tarkoittaa, että jokaisen perusopetuksen päättävän on haettava kevään yhteishaussa tai jatkuvissa hauissa jatkokoulutukseen. Hakeutumisvelvoite jatkuu niin kauan, kunnes opiskelupaikka on vahvistunut.

Kaksi tyttöä ja yksi poika keskustelee oppilaitoksen aulassa punaisilla sohvilla.
Iloinen opiskelijapoika nojaa lasiseen kaiteeseen oppilaitoksen yläaulassa ja katsoo kaukaisuuteen.

Miten suoritat oppivelvollisuuden peruskoulun jälkeen?

Sinun on mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutta:

Oppivelvollisuutta voit suorittaa meillä Salon seudun ammattiopistossa.

Maksuton toinen aste

Oppivelvollisuuden laajentuessa 18 ikävuoteen toisen asteen tutkinto on jatkossa maksuton. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen vuoden loppuun, jolloin täytät 20 vuotta tai kun saat toisen asteen tutkinnon valmiiksi.

Opiskelijana saat opetuksen ja kouluaterian lisäksi maksuttomana:

Oppivelvollisuus, opiskelu ja työ

Oppivelvollisuutta voit suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa, jolloin suoritat opinnot pääasiassa tai osittain työpaikalla.

Kaksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaa istuu tietokoneen ääressä hymyillen.
Neljä opiskelijaa istuu pöydän ääressä juttelemassa, kaksi istuu selin ja kaksi kasvot kameraan päin.

Oppivelvollisuus ja kahden tutkinnon opinnot

Oppivelvollisena voit suorittaa ammatillisen koulutuksen yhteydessä lukio-opintoja, jolloin saat molemmat tutkinnot maksuttomana.

Opintojen keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinnot voidaan keskeyttää vain erityisestä syystä.
Syyt voivat olla: