Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Hankkeet

HYBAKE-hankkeessa tehdään juhlaleivonnaisista opiskelumateriaalia

31.10.2023

Salon seudun ammattiopiston ravintola-ala on ollut mukana kansainvälisessä kehittämishankkeessa, jossa on laadittu opiskelupaketti hankekumppaneiden kotimaiden juhlaleivonnaisista. HYBAKE -hankkeessa (Hybrid baking) ovat Salon lisäksi toimineet ammatilliset oppilaitokset Sloveniasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Yhteistyön tuloksena on rakennettu verkkosivusto, jossa esitellään eri maiden juhlat ja juhlaleivonnaiset. Juhlaleivonnaisista on reseptien lisäksi selkeät ohjevideot, joita seuraamalla leivonnaisten valmistaminen onnistuu helposti. Ohjeet ja videot sekä lisätiedot löytyvät hankkeen verkkosivustosta.

Hankkeen loppuseminaari toteutettiin Virossa, Tarton ammatillisessa oppilaitoksessa lokakuun lopulla. Tapaamisessa toteutettiin kolme työpajaa, joissa valmistettiin mm. suomalaisia Runebergin torttuja. Loppuseminaariin osallistuivat myös ravintola-alan opettajat Veronika Eriksson ja Matti Tuomi. Heidän mukaansa työpajaan osallistuvat selvisivät urakasta upeasti, vaikka aikaa oli vain 1,5 tuntia. Herkulliset tortut saatiin valmiiksi ajoissa ja sen jälkeen päästiin nauttimaan kaikkien työpajojen tuloksista.

Projektissa parasta on ollut verkostoituminen eri maiden opettajien kanssa. On ollut mielenkiintoista nähdä ja kuulla miten eri maissa toteutetaan alan opetusta.

Hankkeen tavoitteena oli opiskelumateriaalin kehittämisen ohella lisätä opettajien digitaitoja, eri kulttuurien tuntemusta ja kielitaitoa. Verkostotapaamisissa opiskeltiin mm. valo- ja videokuvaamista sekä vahvistettin myös ammatillista osaamista. ”Uudet verkostot tarjoavat myös opiskelijoille uusia mahdollisuuksia kansainvälisten jaksojen kohdemaiksi. On helppoa lähettää opiskelijoita maailmalle kun tuntee oppilaitokset ja niiden henkilöstöä. Myös Salo on herättänyt kiinnostusta verkostokumppaneiden opiskelijoiden harjoittelupaikkana.”, kertoo Veronika.

”HYBAKE on oppilaitoksemme ensimmäinen kansainvälinen Erasmus+ kehittämishanke. Verkostohanke on vahvistanut oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa ja hankkeen tavoitteet on saavutettu yhteistyössä kumppanioppilaitosten kanssa. Verkko-oppimisalusta on todella onnistunut ja kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.”, kertoo hankkeesta vastaava projektisuunnittelija Jari Rontu. ”Projekti päättyy ensi vuoden alussa ja viimeisessä tapaamisessa ideoitiin jo uusia hankeaihioita verkoston kanssa.” jatkaa Jari. Viimeisessä tapaamisessa oli mukana myös hanketta seurannut koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto. ”On ollut upeaa seurata opettajien toimintaa ja sitoutumista hankkeen toteuttamiseen. Hankkeessa toimiminen on vahvistanut myös ammatillista osaamista monella tavalla.” kertaa Reija.

Lue lisää HYBAKE-hankkeesta