Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Yritystarinat

Salon kaupungilla ja Salon seudun ammattiopistolla pitkä kumppanuus

23.6.2022

Salon kaupungintalo.

Salon kaupunki ja Salon seudun ammattiopisto ovat tehneet vuosien ajan erilaisia hankkeita, projekteja ja koulutusyhteistyötä. Tavoitteena on ollut kehittää Salon kaupungin palvelutarjontaa sekä lisätä kaupungin elinvoimaisuutta ja vastata kaupungin työelämätarpeisiin. 

Pitkä yhteistyö on luonut vahvat verkostot

Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä ja Salon seudun ammattiopiston työelämäpalveluiden johtaja Elina Korkeaoja kertovat, että molemmilla tahoilla on tavoitteena kasvattaa Salon elinvoimaa. Tähän tavoitteeseen pyritään positiivisessa yhteistyössä, joka vie myös yhteisiä projekteja eteenpäin. Yhteistyö tuntuu luontevalta, kun yhteistyökumppanit toimivat samalla alueella kohti yhteisiä tavoitteita.

Vahvat verkostot puolin ja toisin helpottaa yhteistyötä, kun tietää sen olevan sujuvaa

Teija Järvelä

Monipuolisen yhteistyön avulla ollaan onnistuttu

Hyvä esimerkki onnistumisista on oppisopimuskoulutus varsinkin hoiva-, puhdistuspalvelu- ja ravitsemisalalla. Oppisopimuksen avulla ollaan pystytty vastaamaan joustavasti kaupungin työvoimahaasteisiin.

Yhteistyön avulla ollaan saavutettu onnistuneita tuloksia, jotka näkyvät kaupungin palvelutarjonnassa. Salon kaupunki järjesti keskustelutilaisuuden, jossa aiheena oli työperäinen maahanmuutto. Järvelä kertoo, että ammattiopisto innostui, kun tarjottiin mahdollisuutta kouluttaa muun muassa ukrainalaisia. Kaupunki pystyy järjestämään työpaikan ja ammattiopisto vastaa kouluttamisesta oppisopimuksella.

Salon kaupungintalo.
Hyvoninkadun toimipiste.

Salon kaupungin työllisyyspalvelut vastaa työpajatoiminnan järjestämisestä pitkäaikaistyöttömille sekä TYP:n eli työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkaille. Työpajatoiminta valmentaa kohti koulutusta ja työtä sekä tukee asiakkaittensa yleistä hyvinvointia. Ammattiopisto on järjestänyt pajaohjaajille työpaikkaohjaajakoulutuksen ja pajojen asiakkaille on tehty paljon opinnollistamista. Osa pajan asiakkaista on innostunut koulutuksesta enemmänkin, myös työllisyysmahdollisuudet ovat sitä kautta parantuneet.

Salo taskussa -hanke oli erittäin onnistunut yhteistyöprojekti, joka tehtiin yhdessä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden kanssa. Salo taskussa on mobiilisovellus, joka esittelee Salon alueella sijaitsevia nähtävyyskohteita, ravintoloita ja tapahtumia. Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvinen kertoo, että Salo taskussa -hanke lanseerattiin kesällä 2021 ja siitä syntyneet lopputulokset ovat olleet positiivisia ja sen avulla matkailu Salon alueella on lisääntynyt.

Tiivis yhteistyö jatkuu ja vahvistuu

Järvelä ja Korkeaoja kertovat, että pitkä yhteistyö on johtanut onnistuneisiin ratkaisuihin, jotka ovat olleet molempia osapuolia hyödyttäviä. Konkreettisia tuloksia on paljon ja yhteistyöprojekteja on menossa parhaillaankin. Salon kaupunki ja ammattiopisto pyrkivät siihen, että Salon elinvoima kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessakin.

Jatkossa Salon kaupunki ja ammattiopisto jatkavat tiivistä yhteistyötä edelleen. Tavoitteena on parantaa tiedottamista puolin ja toisin sekä kehittää sisäistä markkinointia.