Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Opiskelijatarinat

Merkonomin monimuoto-opinnot hoitoalan työympäristössä

30.5.2022

Henkilö työskentelee tietokoneella.

Janina Pusu aloitti peruskoulun jälkeen opinnot Salon seudun ammattiopistossa ja suoritti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Lähihoitajaksi hän valmistui vuonna 2016, jonka jälkeen hän on työskennellyt hoitoalalla mm. Salon kaupungin vanhuspalveluissa. Vuonna 2020 Janina päätti, että haluaa lähteä kehittämään osaamistaan uudelleen ja aloitti merkonomin opinnot monimuotokoulutuksessa. 

Monimuotokoulutus tuntui sopivan joustavalta valinnalta. Janina työskenteli samanaikaisesti lähihoitajaopintojen ohella ja pystyi näin kerryttämään itselleen hieman rahaa säästöön opinnoista huolimatta. Nyt uusien opintojen yhteydessä hän halusi suorittaa opinnot yhtä joustavasti töiden ohella.

Monimuoto-opinnot saivat hakeutumaan opiskeluiden pariin

Uusien opintojen yhteydessä Janina Pusua yllätti erityisesti se, miten paljon liiketoiminnan perustutkinnon näytöistä pystyi suorittamaan hoitoalan työympäristössä. Näyttöjä hänelle on kertynyt esimerkiksi työskentelystä asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa. Asiakaspalvelunäyttö koostu asukkaiden ja läheisten kanssa kohdatuista tilanteista, joista Pusun työssä onkin kertynyt laajasti kokemusta. Opintoihin on hyösynnetty myös merkittäviä asiakaspalvelutilanteita, joista esimerkkinä Pusu nostaa esille hiljattain käydyn tärkeän hoitoneuvottelun.

Ajattelin ennen, että merkonomin näyttöjä ei voi suorittaa hoitoalalla

Janina Pusu

Pusun työtehtäviin ei liity päivittäistä hoitotyötä, vaikka hän lähihoitajan nimikkeellä työskenteleekin. Hän työskentelee Salon kaupungin vanhuspalveluiden työnjakajana, ympärivuorokautisen hoidon varahenkilöstössä. Tulevaisuuden näkymistä ollaan jo keskusteltu työpaikalla. Valmistumisen jälkeen tehtävä vaihdetaan lähihoitajasta merkonomiksi.

Monimuotototeutuksella oli suuri vaikutus opintoihin hakeutumisen kannalta. Pusu kertoo, että ei olisi välttämättä hakenut opiskelemaan, jos monimuoto ei olisi ollut mahdollista. Monimuoto-opinnot hän koki sopivan itsenäisinä. ”Opintojen alussa tuntui, että asioita pitää hoitaa paljon itse. Koen kuitenkin oppineeni parammin, kuin mahdollisessa lähiopetuksessa, sillä tekemällä oppii’’, toteaa Pusu ja kertoo harjoittelussa oppivan käytännössä asiat teoriatiedon tueksi.

Monimuototeutus on joustava tapa opintojen suorittamiseen

‘’Koen, että koulu on tarjonnut vastauksia. Opettaja kysyi myös aina että tarvitsenko apua’’, aloittaa Pusu. Hän on suorittanut suurimman osan kursseistaan itsenäisesti ja kertoo, että saaneensa apua opintoihin. ”Alussa olisi saanut olla enemmän opetusta paikanpäällä sekä läsnäoloa, mutta nyt olen tyytyväinen valintaani”, jatkaa Pusu. Opinnot hän on kokenut nopeammiksi, kuin lähiopetuksessa. Hän on itse saanut vaikuttaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ja on pystynyt tekemään töitä opiskeluiden ohella.

Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia jatko-opintoihin

Pusu harkitsi pitkään mitä haluaisi lähteä opiskelemaan ennen hakeutumista merkonomin opintojen pariin. Merkonomin koulutuksessa kiinnosti myös runsaat jatko-opintomahdollisuudet, sillä ammattikorkeakoulun tradenomiopinnot kiinnostaisivat Pusua mahdollisesti tulevaisuudessa. Pusu kannustaa ja innostaa muita monimuoto-opintojen pariin. Työn yhdistäminen opintoihin ei ole ollut rankkaa.

sininen viiva

Innostuitko merkonomin opinnoista ja sen eri toteutusmenetelmistä? Lue lisää ja tutustu alan opintoihin!