Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta

Opiskelijatarinat

Lähiesimiestyön koulutus auttaa toimimaan apulaisosastonhoitajana

18.5.2022

Turun yliopistollinen keskussairaala.

Pauliina Vuorinen on työskennellyt Turun yliopistollisessa keskussairaalassa yli 20 vuotta. Hän on työskennellyt lähes koko uransa röntgenosastolla, jossa työskentelee parhaillaan apulaisosastonhoitajana. Pauliina päätti lähteä opiskelemaan lähiesimiestyön ammattitutkintoa, jotta voisi syventää omaa osaamistaan. Hänen tavoitteenaan on oman osaamisen syventämisen lisäksi kehittää koko osaston henkilökunnan hyvinvointia ja toimintaa, yhdessä osastonhoitajan ja työryhmän kanssa. 

Opinnot käytännönläheisesti oppisopimuksella

Pauliina työskenteli ennen apulaisosastonhoitajan toimen sijaisuutta osastolla röntgenhoitajana. Siirtyminen uusiin työtehtäviin tapahtui yllättäen, mutta pitkän työkokemuksen ansiosta Pauliina oli valmis uusiin haasteisiin. Työnantaja ehdotti Pauliinalle Salon seudun ammattiopiston lähiesimiestyön ammattitutkintoa tukemaan uuteen työtehtävään siirtymistä.  

Opinnoista saatu oppi on ollut todella isona apuna haasteissa, joita tulee omassa työssä vastaan

Pauliina Vuorinen

Opintojen alussa opintojen ja työn yhdistämisen aiheuttama taakka jännitti Pauliinaa, vaikka hän tiesikin olevansa uusille asioille avoin. Koulutuksen alettua Pauliina kuitenkin tykästyi ja innostui opiskeluista. “Opintojen suorittaminen työn ohessa on ollut mieluisaa ja helppoa, sillä opinnot on voitu yhdistää tekemääni työhön. Tukea on saanut sekä koulusta, että työpaikalta työpaikkaohjaajalta ja työryhmältä”, kertoo Pauliina. 

“Lähiesimiestyön ammattitutkinto on lisännyt valmiuksiani toimia esimiestyössä ”, kertoo Pauliina. Hän kokee, että koulutus on tarjonnut hänelle eväitä erilaisten ihmisten johtamiseen. Opinnot ovat vahvistaneet hänen näkemystään omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan ihmisten kohtaamisessa, vaikka ammatti olikin tarjonnut entuudestaan kokemusta asiakaspalvelutilanteista.   

Opintoihin hakeutumisen kannalta ratkaisevana tekijänä oli se, että koulutuksen pystyi suorittamaan oppisopimuksella. “Oppisopimuksella opinnot ovat käytännönläheisiä ja konkreettista tietoa saa työpaikalta”, kertoo Pauliina. Koulutuksessa opittuja esimerkkejä ja vinkkejä pystyy hyödyntämään suoraan omassa työssä. 

Turun yliopistollisen sairaalan röntgen osaston työryhmä.
Röntgenkuva.

Eri alan ammattilaiset toivat koulutukseen uusia näkökulmia

Pauliina saa lähiesimiestyön ammattitutkinnon suoritettua valmiiksi kesäkuussa 2022. Hän kertoo koulutuksen olleen erittäin onnistunut. Opettajat osasivat taitavasti pitää aiheet mielenkiintoisina ja osallistuttamaan opiskelijoita, vaikka osa opinnoista suoritettiin etänä. 

Koulutuksessa oli laajasti eri alan toimijoita. Yhteiset keskustelut opettivat asioita uusista näkökulmista

Pauliina Vuorinen

Koulutukseen pystyy osallistumaan omasta toimialasta riippumatta. Pauliina kertoo, että ryhmän opiskelijoiden erilaisuus sekä heidän edustamien toimialojen monipuolisuus avasivat uusia näkökulmia. Syntyi mielenkiintoisia keskusteluita ja verkostoitumista. “Oli mielenkiintoista ymmärtää, että asiat toimivat suurin piirtein samalla tavalla työyhteisöissä, vaikka alat poikkeavat täysin toisistaan”, toteaa Pauliina. 

Koulutuksen oppeja suoraan työelämään

Koulutus on tarjonnut oppeja, joita hyödynnetään koko osaston eduksi. “Työyhteisölle on avoimesti kerrottu, että kaikki opintojen yhteydessä opittu hyödyttää osastoamme. Osaston henkilökunta on lähtenyt kivasti mukaan”, kertoo Pauliina.

Pauliina suosittelee hakeutumaan koulutuksen pariin, jos on miettinyt oman esimiestyön kehittämistä. Koulutus on tarjonnut paljon vahvistusta ja osaamista. Reilun vuoden pituinen koulutus on Pauliinan mielestä sopivan pituinen ja tiivis paketti.  

Opettajat ovat olleet motivoivia ja innostavia

Pauliina Vuorinen

“Vähänkin jos mietit, että olisiko esimiestyön kehittämisestä pohjaa uralle, niin voin todellakin suositella”, kertoo Pauliina. Koulutuksen avulla osaamisen syventäminen on onnistunut matalalla kynnyksellä.  Hän kehottaa muitakin alan ammattilaisia hakeutumaan koulutukseen. Koulutus antaa työhön konkreettisia oppeja, vinkkejä ja esimerkkejä. 

sininen viiva

Salon seudun ammattiopiston johtamisen ja esimiestyön koulutukset tarjoavat maksuttomia koulutuksia oman osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen. Lue lisää koulutuksistamme ja tutustu monipuoliseen tarjontaan!