Perusopetuksen päättävät


Yhteishaussa 2018 olevat koulutukset

Hakeminen

Salon seudun ammattiopistoon haetaan pääasiassa valtakunnallisessa yhteishaussa, mutta jatkuva haku oppilaitokseen on myös mahdollinen.

Yhteishaku

Hae koulutukseen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Lue lisää alla olevista linkeistä

Pääsy- ja soveltuvuuspäivämäärät löydät alakohtaisesti Opintopolusta.

Ammatillinen koulutus YouTubessa

Maahanmuuttajien kielikoe

Salon seudun ammattiopistoon yhteishaussa hakeneet nuoret, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan valtakunnalliseen kielikokeeseen.

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos hakijalla on

 • perusopetuksen päättötodistus vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä
 • suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän, joka on vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli
 • suomi toisena kielenä oppimäärää, ja siitä on vähintään arvosana 7

tai jos hän on suorittanut

 • Yleisen kielitutkinnon vähintään taso 3
 • suomenkielisen ylioppilastutkinnon tai lukion

Hakijan tulee toimittaa todistus ko. opinnoista oppilaitokseen ennen kielikoepäivää. Kielikoe järjestetään (maksuton). Kielikoe sisältää kirjallisen ja suullisen osuuden.

Muille hakijoille kielikoepäiviä järjestetään tarpeen mukaan

Jatkuva haku

Voit hakea ammattiopistoon myös suorahaulla yhteishaun ulkopuolella. Voit aloittaa opiskelun myös kesken lukuvuoden, mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Yhteishaun ulkopuolella voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja suoraan ammattiopiston opinto-ohjaajilta.

Ammatti- ja lukiopakettiopinnot

Kiinnostaako lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen koulutuksen yhteydessä tai ammatillisten opintojen suorittaminen lukio-opintojen yhteydessä?

Lue lisää

Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki

Opintotukea voi hakea 17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija. Tarkempia tietoja opintotuesta saa opintotoimistosta, Kelan esitteistä sekä kotisivuilta www.kela.fi

Koulumatkatuki

Kela korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia koulumatkatukena, kun

 • yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km
 • koulumatkan kustannukset ovat yli 54€/kk

Opiskelija maksaa aina itse matkastaan vähintään 43€/kk. Tuen saamiseen eivät vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Koulumatkatuki myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Tästä syystä koulumatkatukihakemus ja ostotodistus on täytettävä joka vuosi uudelleen. Mikäli suoritat sinulla jo olevan perustutkinnon toisen osaamisalan opintoja, et ole oikeutettu koulumatkatukeen. Tarkempia tietoja koulumatkatuesta saa opintotoimistosta ja Kelan kotisivuilta.

Opiskelijakortit

Opiskelijoilla ei ole oppilaitoksen omia opiskelijakortteja.

Päätoiminen opiskelija, joka on Kelan opintotuen piirissä ja opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk voi hakea SAKKI ry:n opiskelijakorttia, joka on kattava ja ympäri Euroopan alennuksiin oikeuttava etukortti

Lisätietoa ja hakemuslomakkeita saa opintotoimistosta sekä SAKKIn, VR:n tai matkahuollon kotisivuilta.

Peruskoululaisten tutustumispäivät ja koulukokeilut

Ammattiopiston osaamisalat järjestävät lukuvuoden aikana tutustumispäivän, jolloin yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan ao. alaan. Päivä on suunnattu niille oppilaille, joiden osaamisalavalinta tuottaa erityisiä vai-keuksia. Päivään tulee ilmoittautua etukäteen 12.12.2017 mennessä. Ko. alan opinto-ohjaaja kerää ilmoittautumiset. Ammattiopisto ei ole TET-jaksojen harjoittelupaikka.

Osaamisalojen tutustumispäivien ajankohdat

 • 17.1.2018 auto, logistiikka- ja maarakennusalat
 • 16.1.2018 hius-, catering-, matkailu- ja puhdistuspalvelualat
 • 17.1.2018 liiketalous- ja tietojenkäsittelyalat
 • 16.1.2018 talonrakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalat
 • 22.1.2018 sähkö- ja tietoliikennetekniikka
 • 18.1.2018 kone- ja tuotantotekniikka
 • 17.1.2018 käsi- ja taideteollisuusala
 • 18.1.2018 sosiaali- ja terveysala, valmentava koulutus

Kaikki tutustumispäivät ovat klo 9-14, päivään voi osallistua 25 peruskoululaista. Jos ilmoittautumisia tulee enemmän, osallistujat arvotaan.

Koulukokeiluja järjestetään vain poikkeustapauksissa niille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille, joiden jatko-opintosuunnitelman tekeminen tuottaa erityisiä vaikeuksia. Koulukokeilu tarkoittaa 1-5 päivän mittaista tutustumista osaamis-alaan/-aloihin. Koulukokeiluun osallistuvilla oppilailla pitää olla realistinen mah-dollisuus opiskella ko. alalla. Koulukokeilun aikana arvioidaan koulukuntoisuutta ja alan sopivuutta nuorelle. Peruskoulun koulukokeilijalla on mahdollisuus tutus-tua vain yhteen osaamisalaan/päivä. Oppilas saa päivän aikana lounaan Salon seudun ammattiopistosta.

Koulukokeiluun haetaan ammattiopistoon alan opinto-ohjaajalle vapaamuotoisella sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua aikaa.

Mikäli oppilas ei saavu koulukokeiluun tai poistuu kesken päivän, ilmoitetaan siitä sähköpostitse lähettävän koulun oppilaanohjaajalle. Koulukokeilijaan ei oteta yh-teyttä ammattiopiston taholta. Koulukokeilun palautelomake toimitetaan yksiköistä suoraan lähettävän peruskoulun oppilaanohjaajalle, mikäli koulukokeilu on kestänyt vähintään kolme päivää.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • Soveltuvuuskoe sisältää Psykologikeskuksen järjestämät soveltuvuustehtävät, ryhmäkeskustelun ja haastattelun

Hiusalan perustutkinto

 • maksuton pääsykoe
 • pääsykoe sisältää ennakkotehtävän (essee), haastattelun, kaksi soveltuvuustehtävää

Logistiikan perustutkinto

 • matematiikan testi + haastattelu

Rakennusalan perustutkinto, maanrakennuskoneenkuljettaja

 • matematiikan testi + haastattelu